Ghid de utilizare și lecții video Deviz 360 • 1. Ce este un Deviz?
 • 2. Cum creați un deviz?
 • 3. Cum calculați cantități?
 • 4. Cum modificați prețurile?
 • 5. Cum modificați articolele?
 • 6. Cum adăugați echipamente?
 • 7. Cum configurați Devizul General?
 • 8. Cum configurați Graficul?
 • 9. Cum decontați investiția?
 • 10. Cum exportați și importați?
 • 11. Cum adăugați conturi?
 • 12. Cum configurați tabloul de bord?
 • 13. Cum adaugați utilizatori?

Scopul acestei lecții este să te ajute să ai o privire de ansamblu asupra activității de elaborare devize de lucrări în construcții și instalații.

1. Resurse

În orice activitate de construcții și instalații avem de a face cu cinci categorii de resurse. Acestea sunt:

 • Materiale (Ex. Mortar)
 • Manoperă (Ex. Zidar)
 • Utilaje (Ex. Mașină de tencuit)
 • Transport (Ex. Transport rutier)
 • Echipamente (Ex. Aparat de aer condiționat)

2. Articole de deviz

Cu ajutorul primelor patru categorii de resurse se pot crea articole de deviz sau norme de deviz. Articolele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje sau transport pe unitatea de măsură dintr-o lucrare. De exemplu, pentru realizarea unui metru pătrat de Tencuieli Baumit aplicate mecanizat, sunt necesare următoarele cantități de resurse:

Materiale:
Mortar 29 kg;
Sprit de ciment 10 kg

Manoperă:
Muncitor deservire 0,11 ore;
Zidar 0,25 ore

Utilaje:
Mașina de tencuit 0,07 ore;
Utilaj de ridicat 0,01 ore  

Articolele de deviz sunt grupate în capitole (Ex. Tencuieli), capitolele în indicatoare (Ex. Construcții) și indicatoarele în Colecții (Ex. Tehnologii noi ediția 2021).

Baza de date a programului Deviz 360 include peste 100.000 de articole de deviz de construcții și instalații.

 

3. Devize

Cu ajutorul articolelor de deviz putem crea liste cu cantități de lucrări sau devize. Fiecărui articol de lucrare, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului, denumirea acestuia şi unitatea de măsură. Cantitățile de lucrări din listă se stabilesc corespunzător fiecărui articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia.

De exemplu devizul de Alimentare cu apă:

Articol 1 Camin de inspectie Valrom 1 buc.
Articol 2 Montare contor apa in camin bransament - 1 buc.

Devizele se grupează pe obiecte și obiectele se grupează în investiții sau obiective de investiții.

 

4. Liste de echipamente

Devizele, Obiectele sau Investițiile pot avea atașate Liste de Echipamente, Utilaje sau Dotări.
De exemplu devizul de Alimentare cu apă poate avea atașată o listă de echipamente care să conțină echipamentul Contor apă. Echipamentele, utilajele sau dotările se disting de resursele utilizate în devize prin faptul că necesită întocmirea unei fișe tehnice și a unui certificat de garanție.

 

5. Rapoarte


Rapoartele care pot fi generate cu ajutorul programului Deviz 360 sunt conform HG 907 din 2016:

 • Formularul F1 - Centralizatorul obiectivului
 • Formularul F2 - Centralizatorul obiectului
 • Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări sau devizul
 • Formularul F4 - Lista de echipamente
 • Formularul F5 - Fișe tehnice pentru echipamente din listă
 • Formularul F6 - Graficul General  de realizare a investiției publice structurat pe luni și ani de execuție
 • Devizul General și
 • Devizul Obiectului

Pe lângă aceste formulare prevăzute în HG 907/2016 se mai pot lista:

 • Formularele C6 - C9 - Liste de resurse materiale, manopera, utilaj sau transport
 • Centralizatorul situaților de plată
 • Raport cumulative al situaților de plată și
 • Graficul Gantt

Rapoartele pot fi afișate în format Excel sau PDF, formatate pentru tipărire. Dosarul de raportare poate fi realizat automat cu paginație și cuprins.

6. Decontare

După încheierea contractului de execuție cu beneficiarul, executantul are obligația, pe lângă facturile emise periodic, să prezinte acestuia situații de plată care justifică sumele facturate. Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare şi valori, vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării. O situație de plată poate de asemenea să conțină note de renunțare sau note de comandă suplimentară.

Pe lângă formularele F1 la F6, se pot genera Centralizatorul situaților de plată, Raport cumulative al situaților de plată și Grafic Gantt cu procent realizat pentru fiecare lucrare. 

7. Grafic Gantt

Graficul Gantt este o diagramă cu bare pe care se afișează un program de realizare al proiectului, data de început și durata pentru fiecare activitate în parte. Putem de asemenea configura pe grafic dependențele între activități. Procentul realizat pentru fiecare activitate în parte se actualizează automat în funcție de cantitatea decontată. 

Mulțumesc că ai parcurs această lecție. Te rog să intri acum pe deviz.ro și să creezi un cont de testare gratuit pentru programul Deviz 360.

Scopul acestei lecții este să te ajute să creezi un deviz, să adaugi articole în deviz și să tipărești formularul F3, lista cu cantități de lucrări, folosind programul Deviz 360.

La baza elaborării devizelor sau a listelor cu cantități de lucrări stă Hotărârea de Guvern 907 din 2016 Formularul F3. Conform acestui formular, devizele se grupează în obiecte și obiectele în investiții sau obiective de investiții.

1. Creare deviz

Începem prin a crea o structură de lucru: dosar, investiție, obiect și deviz folosind programul Deviz 360.

Programul Deviz 360 are 3 module principale: Tablou de bord, Clienți, Devize. Navigarea se face din meniul principal stânga sus.

Modulul devize are 10 pagini care indică ordinea logică de elaborare a devizelor: Investiții, Antemăsurătoare, Devize, Materiale, Manoperă, Utilaje, Transporturi, Echipamente, Deviz general, Grafic.

În mod implicit programul Deviz 360 se deschide în modulul Devize pagina Investiții.

 • folosind meniu contextual alegem opțiunea Adăugare Dosar
 • introducem denumirea Dosarului (Ex. Oferte 2021) și apăsăm Enter pentru a finaliza editarea
 • introducem denumirea Investiției (Ex. Casă P+1) și apăsați Enter pentru a finaliza editarea
 • selectăm noua investiție și folosind meniu contextual(click dreapta mouse) alegem opțiunea Adăugare Obiect
 • introducem denumirea Obiectului (Ex. Arhitectură) și apăsați Enter pentru a finaliza editarea
 • introducem denumirea Devizului (Ex. Zidărie parter) și apăsăm tasta Enter pentru a finaliza editarea
 • apăsăm Enter pentru a deschide noul deviz

Dacă vrei să folosești șabloane pentru a crea rapid o structura pentru investiția ta

 • Selectează pagina Investiții
 • selectează dosarul în care vrei să adaugi Șablonul  (Ex. Oferte)
 • din panou stânga, alege Articole, Șabloane și apăsă + în dreptul șablonului sau Secțiunii din șablon pe care vrei să o adaugi (Ex. Construcții, Elemente de interior)
 • Editează denumirea Investiției nou create (Ex. Complex Turistic ) și apasă Enter
 • Deschide devizul pe care vrei să îl editezi (Exemplu: Compartimentări) și continuă să adaugi articole

Dacă vrei să creezi o structură simplă de investiție

 • Selectează pagina Investiții
 • selectează dosarul în care vrei să adaugi investiția (Ex. Oferte) și folosind meniu contextual (click dreapta mouse) alege opțiunea Adăugare Investiție
 • introdu denumirea investiției (Exemplu Montare centrala termică) și apasă Enter
 • apasă Enter pentru a deschide pagina Devize și continuă cu adăugare de articole direct în investiție

Folosește acestă structură simplă pentru proiecte mici cu 20-30 articole care nu necesită împărțire pe obiecte și devize.

2. Adăugare articole în deviz

În continuare vom adăuga articole în deviz

Articolele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje sau transport pe unitatea de măsură dintr-o lucrare.

Baza de date a programului Deviz 360 conține peste 100.000 de articole de deviz de construcții și instalații.

Articolele de deviz sunt grupate în Colecții (Ex. Tehnologii noi ediția 2021). Colecția reprezintă anul în care acestea au fost editate. Colecțiile conțin Indicatoare (Ex. Construcții). La bază aceste indicatoare au fot cărți editate și tipărite. Indicatoarele conțin Capitole (Ex. Tencuieli) și capitolele conțin articole de deviz sau norme de deviz.


Articolele de deviz pot să conțină liste de resurse neexplicitate. Se numesc așa pentru că imediat după adăugarea articolului în deviz ni se cere să explicităm lista de resurse, mai exact să alegem resursa pe care vrem să o folosim în devizul nostru din listă. Exemplu Un articol de Turnare beton conține o listă de resurse neexplicitată betoane preparate. După adăugare articol în deviz ni se cere să alegem tipul de beton pe care vrem să îl folosim la lucrarea noastră.

Cu ajutorul articolelor de deviz putem crea liste cu cantități de lucrări sau devize. Fiecărui articol de lucrare, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului, denumirea acestuia şi unitatea de măsură. Cantitățile de lucrări din listă se stabilesc pentru fiecare articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia.

Pentru a adăuga articole în deviz

 • selectăm devizul în care dorim să adăugăm articole (Ex. Oferte 2021, Casă P+1, Arhitectură, Zidărie parter) și apăsăm Enter pentru a-l deschide
 • introducem criteriul de căutare denumire sau simbol (Ex. Zidărie Porotherm)
 • alegem articolul care corespunde folosind cursorul mouse sau săgeată jos  (Exemplu CD19A01+)
 • introducem cantitatea articolului (Exemplu 22 metri cubi) și apăsăm Enter pentru a-l adăuga în deviz

Dacă vrei să cauți articole răsfoind Colecțiile, Indicatoarele și Capitolele

 • în panoul din stânga, secțiunea Articole standard, selectează Norme, de exemplu colecția Republicane 1981, Indicator Construcții, Capitol Turnări de betoane, și apăsă butonul Caut din dreptul capitolului
 • alege articolul potrivit din listă, Exemplu CA01A1, introdu cantitatea, ex. 10 metri cubi, și apasă enter pentru a-l adăuga în deviz

Dacă articolul conține liste de resurse neexplicitate

 • alege resursa potrivită (Exemplu Beton B200) folosind mouse sau săgeată jos și apăsați Enter pentru a adăuga resursa în deviz

Dacă vrei să introduci cost de transport materiale

 • Selectează articolul sub care vrei să introduci cost de transport
 • Apasă tasta Insert și introduc criteriul de căutare (Ex. TRA01A11)
 • Pune la cantitate greutatea materialelor din deviz, este calculata automat și afișată la total deviz, în cazul nostru este 52,14 tone,  și apasă Enter pentru a adăuga articolul în deviz

Dacă vrei să modifici poziția articolelor din deviz

 • Editează câmpul Poziție din dreptul articolului pe care vrei să îl muți (Exemplu mută articol Turnare beton poziția 1), și apăsați ENTER

Dacă vrei să grupezi articolele din deviz în Capitole

 • selectează articolele pe care vrei să le incluzi în capitol (Exemplu Articol 1 și 2) și folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alege opțiunea Grupare rânduri 
 • bifează opțiunea Capitol, introdu numele capitolului (Exemplu Zidărie exterioară) și apasă butonul Salvare

3. Tipărire raport F3

Pentru a tipări raportul F3  - Lista cu cantități de lucrări

 • din bara de meniu, lege opțiunea Rapoarte, bifează raportul F3 și apasă butonul Exporta
 • Tipărește, salvează sau trimite prin email raportul în formatul ales

Mulțumesc că ai parcurs această lecție. Te rog să deschizi programul Deviz 360 și să creezi un deviz pentru Proiectul tău.

Dacă trebuie să creați devizul preluând dimensiuni de pe un desen sau o planșă, aveți posibilitatea să calculați cantitățile de lucrări folosind formule cu parametri și explicații în dreptul fiecărui articol din deviz și să tipăriți raportul antemăsurătoare. 

 

 

1. Cum preluați dimensiuni de pe un proiect?

 • selectați investiția pentru care  doriți să prelluați dimensiuni de pe desen și alegeți pagina Antemăsurătoare
 • Apăsați butonul Adăugare proiect și alegeți de pe calculatorul dumneavoastră un proiect în format .pdf , .jpg sau .svg de pe care doriți să preluați dimensiuni
 • Apăsați butonul Preluare scară  , trasați o linie pe desen și inroduceți manual dimensiunea ei sau introduceți manual scara in caseta corespunzătoare Ex: 1 cm = 1 m
 • Apăsați butonul Suprafețe pentru a calcula suprafețe plane (mp) și conturați suprafețele indcând punctele principale
 • Apăsați butonul Linii continue pentru a calcula distanțe.

2. Cum calculați cantități folosind formula de calcul și parametri

 • selectați articolul pentru care doriți să calculați cantitatea, apăsați click dreapta pe mouse , alegeți opțiunea Calcul cantități
 • în fereastra de calcul cantități de lucrări apăsați butonul + pentru a adăuga parametrii de care aveți nevoie în formula de calcul și modifcați simbolul, valoarea și denumirea lor direct in tabel
 • apăsați butonul  din dreptul parametrilor pentru a-i adăuga în formula de calcul și click pe operatorii pe care doriți să îi utilizați în formula de calcul
 • editați formula (Ex.[lungime]*[latime]*[inatime]) de calcul pentru a ajunge la valoarea dorită și apăsați butonul Salvare pentru a salva formula și a modifica cantitatea articolului în deviz
 • apăsați butonul Setări   (in partea din dreapta jos a pagini), alegeți pagina Rapoarte și în secțiunea Devize bifați opțiunea Afișare formulă, și apăsați butonul Salvare
 • din meniul editorului de deviz, alegeți opțiunea Export PDF pentru a lista raportul F3 cu formulele explicitate

          

 

Note:

 • folosiți butonul Text pentru a insera explicații în formula dumneavoastră, fară a afecta calcularea sau valoarea acesteia
 • folosiți butonul Subtotal pentru a insera un subtotal calculat la un moment dat în raport (Subtotalul va fi calculat pentru formula scrisă de la ultima explicație {} în jos
 • folosiți butonul Total pentru a insera totalul obținut prin calcularea formulei în textul formulei
 • folosiți butonul Înlocuire pentru a înlocui parametri cu valorile lor (operația este ireversibilă)
 • folosiți butonul Explicitare pentru a insera in textul formulei parametri, valoarea lor și denumirea completă
 • din bara de butoane a editorului de deviz, apăsați butonul Setări, alegeți pagina Tabel și bifați opțiunea Formula pentru a vedea în editorul de deviz formulele introduse în dreptul articolelor

 

 

Prețurile unitare la resurse de tip materiale, manoperă, utilaje și transport pot fi setate la nivel de investiție, obiect sau deviz. Prețurile resurselor pot fi prețuri de referință, modificate direct în tabel, preluate din oferte de la furnizori, preluate din alte investiții, preluate din baze de preț sau calculate folosind sporuri.

 

 

1. Cum modificați preţul la resurse direct în tabel?

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să modificaţi preţul unitar al resurselor şi alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse (Ex. Materiale)
 • în lista de resurse apăsaţi click pe preţul unitar al resursei careie doriţi să îi modificaţi
 • introduceţi preţul unitar dorit şi apăsaţi Enter pentru a salva prețul

      

 

Notă:

 • dacă doriţi să setaţi preţ unitar identic la mai multe resurse din listă, selectați resursele pentru care doriţi să setaţi preţul unitar (CTRL + click pe rândul de selectat) și, folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Editare prețuri
 • dacă poziționați cursorul mouse pe codul resursei, aveți posibilitate să vizulizați articolele în a căror rețetă este folosită resursa

 

2. Cum preluaţi preţuri la resurse din oferte de la furnizori?

 • selectați investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al resurselor şi alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse (Ex. Materiale)
 • selectați resursa pentru care doriți să preluaţi prețul de la furnizori şi apăsaţi tasta Enter
 • selectați oferta potrivită şi apăsaţi tasta Enter pentru a modifica prețul

       

Notă: dacă unitatea de măsură a resursei din deviz diferă față de unitatea de măsură a resursei alese din oferta de la furnizor, programul vă cere să introduceți raportul pentru conversie

 

3. Cum preluaţi preţuri la resurse din preţurile de referință?

 

 • selectați investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al resurselor și, şi alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse (Ex. Materiale)
 • selectați resursa sau resursele pentru care doriți să preluaţi prețul din prețuri de referință şi apăsaţi tasta Enter
 • selectați pagina Referință alegeți resursa potrivită şi apăsaţi tasta Enter pentru a modifica prețul

              

 

Notă: prețul de referință al resurselor este un preț mediu de pe piață pentru resursele de tip material, utilaj, transport și salariul mediu brut pe ramura de construcții pentru resursele de tip manoperă

4. Cum preluaţi preţul la resurse din alte investiții?

 • selectați investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al resurselor și, şi alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse (Ex. Materiale)
 • selectați resursele (Ctrl+click mouse) pentru care doriți să preluaţi prețul din alte investiții și, click dreapta pe mouse, alegeți opțiunea Preluare prețuri

 

 • alegeți pagina Investiții, alegeți investiția din care doriți să preluați prețurile și apăsați butonul Preluare automată pentru a prelua automat prețurile la toate resursele selectate din investiția aleasă

 

5. Cum salvați prețuri într-o bază de preț?

 

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să salvați prețurile într-o bază de preț
 • alegeți pagina corespunzătoare tipului de resurse pentru care doriți să salvați prețurile în baza de preț (Ex. Materiale)
 • selectați resursele pentru care doriți să salvați prețurile într-o bază de preț (Ctrl+A dacă doriți să selectați toate resursele) apăsați click dreaptape mouse alegeți opțiunea Salvare prețuri   
 • alegeți din listă baza de preț în care doriți să salvați prețurile sau apăsați butonul + pentru a adăuga o bază de preț nouă și apăsați butonul Salveaza  

          

Notă: Baza de preț poate fii vizualizată și editată din panoul din drepata, Articole proprii, Baze de prețuri

 

6. Cum preluați prețuri dintr-o bază de preț?

 

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să preluați prețurile dintr-o bază de preț
 • apăsaţi butonul Setări   din partea dreapta jos a tabelului, alegeți pagina Proprietăți și deschideți secțiunea Bază de prețuri
 • alegeți baza de preț din care doriți să preluați prețurile și apăsați butonul Salvare   

                

 

Note:

 

 • resursele ale căror prețuri vor fi gasite în baza de preț, vor avea în coloana Tip preț completat Bază de preț
 • baza de preț selectată devine bază de preț implicită pentru această investiție și la adăugarea articolelor noi, prețurile resurselor vor fi preluate cu prioritate din această baza de preț

 

7. Cum adăugați cost de transport pe greutatea materialelor (fracht mediu)?

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să calculaţi cost de transport pe greutatea materialelor și alegeți pagina Materiale
 • apăsaţi butonul Greutate din partea dreapta jos a tabelului, alegeți pagina Tabel și bifați coloanele Distanță și Preț Auto
 • în lista de materiale modificați direct în tabel preţul auto (lei/tonă/km) și distanța (km) în dreptul materialelor pentru care doriți să adăugați cost de transport

                 

Note:

 • dacă doriţi să setaţi cost de transport la mai multe resurse din listă, selectați resursele pentru care doriţi să setaţi cost de transport (CTRL + click pe rândul de selectat) și, folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare preț
 • dacă doriţi să setaţi cost de transport la toate materialele din listă apăsați click pe caseta în care se afisează greutatea totală a materialelor din listă și introduceți preţul auto (lei/tonă/km) și distanța (km) în casetele corespunzătoare
 • costul de transport este calculat în funcţie de greutatea specifică a materialului, distanţa de parcurs şi preţul pe tonă/km introdus

8. Cum calculaţi sporuri la articole pentru a ajunge la o valoare dorită?

 • selectați investiția, obiectul sau devizul pentru care doriți să aplicați sporuri și alegeți pagina Deviz
 • selectați articolele pentru care doriţi să calculaţi sporuri (Ctrl+A sau Ctrl+click) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Aplicare sporuri 
 • introduceţi valoarea finală la care doriţi să ajungeţi sau sporul pe material, manoperă, utilaj, transport în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Salvare

            

Note:

 • dacă doriți să afișați sporurile introduse, apăsați butonul Instrumente din bara de butoane a devizului și bifați caseta Sporuri
 • dacă doriți să resetați sporurile introduse selectați articolele ((Ctrl+A sau Ctrl+click) pentru care doriţi să resetați sporurile și folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Resetare sporuri

9. Cum evidenţiaţi materialele aprovizionate de beneficiar în devize?

 

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să introduceți materialele aprovizionate de beneficiar și alegeți pagina Materiale
 • apăsaţi butonul Setări din partea dreapta jos a tabelului, alegeți pagina Tabel și bifați coloana  Cantitate beneficiar
 • în lista de materiale coloana Materiale beneficiar, modificați direct în tabel cantitatea materialelor aprovizionate de beneficiar
 • în cazul în care nu este inserat nici un material inserat de beneficiar implicit valoarea va fii 0.

 

Note:

 • Materialele aprovizionate de beneficiar pot fi scăzute din valoarea devizului înainte de recapitulație dacă bifați opțiunea Setări, Afișare, Scade materialele beneficiarului înainte de recapitulație
 • Materialele aprovizionate de beneficiar pot fi afişate în raportul F3 (Lista cu cantităţi de lucrări) şi în raportul C6 (Lista de materiale) dacă bifaţi opţinea din Setări, Rapoarte, Liste de resurse, Afişare Material beneficar defalcat

 

 10. Cum modifcați numărul de zecimale afișate în rapoarte?

 • din meniul principal, stanga jos, apăsați butonul Setari 
 • accesati pe tabul Afisare si alegeti meniul General
 • alegeți numărul de zecimale care doriți să fie afișate în rapoarte si apasati butonul Salvare

 

      

 

Notă: Pentru un calcul cât mai exact recomăndam să folosiți cât mai multe zecimale.

 

 11. Cum schimbati moneda de lucru din Lei in Euro?

 • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să afișați prețul în Euro
 • apăsaţi butonul Setări    din colțul stânga jos al pagini
 • alegeți tabul Afișare, iar apoi capitolul General
 • bifați Afișare prețuri în moneda alternativă, apoi apăsați butonul Salvare

 

      

 

Articolele sau normele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje și transport pe unitatea de măsură dintr-o lucrare. Normele de deviz sunt orientative și pot fi modificate de către utilizator. Normele de deviz sunt grupate în capitole, capitolele sunt grupate în indicatoare și indicatoarele sunt grupate în colecții. Fiecare normă poate să conțină una sau mai multe variante și fiecare variantă de articol poate să conțină una sau mai multe liste de resurse neexplicitate.

1. Cum creați un articol nou?

 • selectați un devizul în care doriți să adăugați articolul nou
 • selectați articolul sub care doriți să adăugați și apăsați tasta INSERT
 • introduceți denumire articolului(Ex. Subtraversari orizontale) și apăsați tasta ENTER
 • apăsați săgeata din ultima coloană tabel din dreptul articolului nou introdus pentru afișare articolul cu rețetă
 • apăsați tasta INSERT și introduceți denumirea resursei (Ex. Foreză)
 • alegeți tipul de resursă pe care doriți să o introduceți în rețeta articolului(Ex. Utilaj) și apăsați tasta ENTER
 • editați direct în tabel simbolul, UM și prețul unitar pentru resurse 

2. Cum modificați un articol existent?

 • selectaţi devizul în care se află articolul pe care doriţi să îl modificaţi
 • apăsați săgeata din ultima coloană tabel din dreptul articolului nou introdus pentru afișare articolul cu rețetă
 • selectați materialul, manopera, utilajul sau transportul pe care doriţi să îl ştergeţi din reţetă, folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea ștergere şi confirmaţi ştergerea resursei
 • apăsaţi click pe simbolul, denumirea, um sau cantitatea resursei pe care doriţi să o modificaţi și efectuaţi modificările necesare direct în tabel
 • selectați resursa sub care doriți să adăugați o resursă nouă și apăsați tasta INSERT
 • alegeți tipul de resursă pe care doriți să o adăugați (Material, Manoperă, Utilaj, Transport, Lista resurse) și scrieţi criteriul de căutare
 • alegeţi materialul, manopera, utilajul, transportul sau lista de resurse pe care doriţi să o adăugaţi în reţeta articolului, modificați cantitatea (consumul specific) în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Adaugă sau tasta Enter
 • repetați operația de ștergere, modificare sau adaugare resurse pana cand articolul de deviz este complet și corect
 • dacă doriți, puteți modifica Simbolul și Denumirea articolului direct în tabel

3. Cu salvați articolele create sau modificate?

 • selectați articolul pe care doriți să îl salvați și folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Salvare
 • selectați indicatorul în care doriți să salvați articolul sau apăsați butonul + pentru a adăuga un inidcator nou
 • selectați capitolul în care doriți să salvați articolul sau apăsați butonul + pentru a adăuga un capitol nou
 • apăsați butonul Salvare pentru a salva articolul în colecția de Articole proprii: Norme simple 

       

4. Cum creaţi o normă compusă?

 • selectaţi devizul în care se află articolele pe care doriți să le includeți în norma compusă
 • selectaţi articolele (Ctrl+Click) și folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opținea Grupare  
 • introduceți simbolul, denumirea și unitatea de măsură a normei compuse
 • selectați indicatorul în care doriți să salvați norma compusă sau apăsați butonul + pentru a adăuga un inidcator nou
 • selectați capitolul în care doriți să salvați norma compusă sau apăsați butonul + pentru a adăuga un capitol nou
 • apăsați butonul Salvare pentru a salva norma compusă în colecția de Articole proprii: Norme compuse

                                                     

 

 

Listele de echipamente, utilaje sau dotări sunt reglementate prin ordinul 863/2008 formularul F4 și F5. Listele de echipamente, utilaje sau dotări se atașează la deviz, obiect sau investiție și fiecarui echipament din listă îi poate fi anexată o fișă tehnică.

1. Cum adăugați utilaje, echipamente sau dotări?

 • selectați investiția, obiectul sau devizul la care doriți să adăugați echipamente și alegeți pagina Echipamente
 • apasați tatsa INSERT și introduceți criteriul de căutare (Ex. Centrala termică)
 • alegeți din listă echipamentul potrivit, introduceți cantitatea și apăsați tasta ENTER
 • modificați direct în tabel denumire, preț, cantitate sau furnizor dacă e necesar

Notă: Dacă doriți să adăugați un echipament care nu se găsește în ofertele de la furnizori, scrieți denumirea completă direct în tabel și apăsați tasta ENTER.

 

2. Cum mutați utilaje, echipamente sau dotari la capitolul corespunzator în cadrul devizului general?

 • selectați investiția, obiectul sau devizul la care doriți să adăugați echipamente și alegeți pagina Echipamente
 • poziționați mouse-ul in dreptul tabului Subcapitol
 • apăsați pe caitolul 4.3 și alegeți capitolul în care doriți să il mutați.

 

Nota: echipamentele, utilajele sau dotarile pot fi mutate doar în capitolele 4.4, 4.5, 4.6

3. Cum completați fișa tehnică?

 • selectați echipamentul căruia doriți să îi modificați fișa tehnică și apăsați butonul Fișă Tehnică din ultima coloană a tabelului
 • introduceți parametrii în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Modifică

4. Cum tipăriți rapoartele F4 si F5

 • apăsați butonul Exportă F4 - pentru a tipări Lista de echipamente
 • apăsați butonul Exportă F5 - pentru a tipări Fișele tehnice

 

 

Devizului general este reglementat prin HG 907/2016 Anexa 7. Devizul general calculează valoarea totală a obiectivului de investiții și este structurat pe capitole și subcapitole de cheltuieli. El pornește de la obținerea și amenajarea terenului și se finalizează cu probe tehnologice pentru darea în folosință a obiectivului de investiții. Devizele sunt alocate în mod implicit la capitolul 4.1 - construcții și instalații și pot fi mutate în capitolul corespunzător. Echipamentele sunt alocate în mod implicit la capitolul 4.3 - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj și pot fi mutate în capitolul corespunzător.

1. Cum alocați obiectele sau devizele la capitolele corespunzatoare din Devizul General?

 • selectați Investiția pentru care doriți să configurați devizul general și alegeți pagina Deviz General
 • selectați obiectul sau devizul pe care doriți să-l mutați la un alt capitol din devizul general (implicit toate devizele sunt alocate la capitolul 4.1) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Mutare în subcapitol,  alegeți capitolul în care doriți să-l mutați și apăsați butonul Salvare 

                 

Notă: Obiectele și devizele dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate să primească valoarea din devize (conform HG 907/2016 Anexa 7)

2. Cum alocați listele de echipamente la capitolele corespunzătoare din Devizul General?

 • selectați Investiția pentru care doriți să configurați devizul general și alegeți pagina Deviz General 
 • în fereastra din dreapta, selectați lista de echipmanete pe care doriți să o mutați la un alt capitol din devizul general (implicit toate listele de echipamnte sunt alocate la capitolul 4.3) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Mutare în subcapitol, alegeți subcapitolul în care doriți să mutați și apăsați butonul Salvare

 

Notă: Listele de echipamente dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate să primească valoarea din echipamente (conform HG 907/2016 Anexa 7)

3. Cum alocați valori directe sau valori calculate cu formule la capitolele din Devizul General?

 • selectați Investiția pentru care doriți să configurați devizul general și alegeți pagina Deviz General
 • apăsați butonul Formulă  din dreptul capitolului la care doriți să alocați o valoare directă sau valoare calculată, introduceți valoarea directă sau formula de calcul apăsați butonul Salvare

 

Nota: Puteți introduce valoare directă sau valoare calculată cu formula doar la capitolele care au fost setate să primească valoarea din formula de calcul (au butonul Formulă activ)

Exemple de formule de calcul pe care puteți să le utilizați sunt:
- (2/100)*[CM] (calculează 2% din valoarea subcapitolelor de Construcții și montaj)
- (1/100)*[TI] (calculează 1% din totalul investiției)
- [5.1.1]+[5.1.2] (calculează suma valorilor introduse la subacapitolele 5.1.1 și 5.1.2)
- 650 (valoarea 650 este atribuita direct capitolului din devizul general)

4. Cum alocați valori directe devizelor pentru realizare SF?

 • selectați Investiția pentru care doriți să alocați valori directe devizelor
 • introduceți valoarea directă în caseta valoare din dreptul devizului

Notă: dacă devizul nu are articole, la calcul se va lua in considerare valoarea directa introdusă direct în tabel, implicit este 0.

5. Cum tipăriți rapoartele centralizatoare?

 • selectați Investiția pentru care doriți să tipăriți rapoartele centralizatoare și alegeți pagina Deviz General
 • din bara de butoane principală, apăsați butonul Exportă și alegeți raportului pe care doriți să îl tipăriți și formatului dorit (pdf sau excel)
  F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
  F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări
  DG - Deviz general ofertat sau decontat
  DO - Devizul obiectului ofertat sau decontat


6. Cum modificați structura pentru Devizul General?

 • selectați Investiția pentru care doriți să modifcați structura devizului general și alegeți pagina Deviz General
 • selectați capitolul sub care doriți să adăugați un nou capitol și apăsați tasta INSERT
 • editați denumirea capitolului direct în tabel și apăsați tasta ENTER pentru a finaliza editarea
 • selectați capitolul pe care doriți să îl modifcați și folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Editare proprietăți
 • editați proprietățile capitolului și apăsați butonul Salvare

Note:

 • dacă doriți să salvați șablonul, din bara de stare a ferestrei, în dreapta casetei cu șabloane, apăsați butonul Salvare, intoduceti denumirea șablonului nou creat și apăsați butonul Salvare
 • dacă doriți să schibați șablonul pentru Investiția curentă, din bara de stare a ferestrei, alegeți șablonul dorit și confirmați operația apăsând butonul OK 

 

 

Graficul general de realizare a investiției publice este reglementat prin HG 907/2016 formularul F6. Cu ajutorul acestui grafic putem planifica lunile calendaristice în care se execută fiecare lucrare (artcol, deviz sau obiect) din cadrul unui obiectiv de investiții.

1. Cum setați data de început a proiectului?

 • poziționați cursorul mouse pe centrul barei de pe grafic din dreptul activității (obiect, deviz, articol) pentru care doriți să modifcați data de început
 • folosind funcția darg and drop (deplasare cu tasta stângă mouse apăsată) mutați activitatea pe grafic la data de început dorită

2. Cum stabiliți nivelul de detalii afișate pe grafic?

 • din meniul Afișare     alegeți nivelul de detaliere pe vericală: Devize sau Articole
 • din meniul Afișare     alegeți nivelul de detaliere pe orizontală: Zile, Săptămâni, Luni

           

Notă: pentru a putea afisa data de început, data de sfârsit, orele,muncitori, etc. este necesar sa accesți setările de pe butonul care se regasește in stânga jos a pagini, apoi selectați Tabel, selectați opțiunile de care aveți nevoie apoi apăsați butonul Salvare.

 

3. Cum stabiliți ordinea în care se execută activitățile?

 

 • poziționați cursorul mouse pe coloana  Nr. din dreptul activității (obiect, deviz, articol) pe care doriți să o mutați 
 • folosind funcția darg and drop (deplasare cu tasta stângă mouse apăsată) mutați obiectul pe grafic la data de început dorită

 

4. Cum calculați durata pentru fiecare activitate în parte?

 • durata activităților se calculează automat la deschidere grafic folosind numărul total de ore manoperă pe activitate și numărul de muncitori din echipă
 • pentru recalcalculare selectați meniul Operații    și alegeți funcția Recalculare durată 

5. Cum stabiliți condiționări și configurați drumul critic?

 • poziționați cursorul mouse pe finalul barei de pe grafic din dreptul activității (obiect, deviz, articol) pentru care doriți să setați condiționare
 • folosind funcția darg and drop (deplasare cu tasta stângă mouse apăsată) mutați cursor mouse pe începutul  p barei de pe grafic din dreptul activității (obiect, deviz, articol) pentru care doriți să setați condiționare

6. Cum afișați Curba S?

 

 • din meniul Afișare alegeți opțiunea Grafic Gantt și Curba S  
 • din panou stănga jos, alegeți valorile pe care doriți să le vedei pe Curba S: Muncitori, Greutate materiale, Ofertat și decontat

 

7. Cum tipăriți Formularul F6 și Graficul Gantt

 • din bara de butoane, apăsați butonul Export Gantt pentru a exporta graficul Gantt în format PDF
 • din bara de butoane, apăsați butonul rapoarte pentru a exporta Formulșarul F6 (conformn HG 907/2016) in format PDF sau EXCEL

      

  

Situațiile de plată sau decontările se întocmesc periodic pentru un obiectiv de investiții și pot să cuprindă cantități de lucrări realizate, note de comandă suplimentară sau note de renunțare.1. Cum adăugați un decont?

 • selectați investiția pentru care doriți să adăugați un decont și din bara de meniu prinicpală apăsați butonul  Adăugare->Adăugare decont
 • introduceți Denumirea și Data decontului și apăsați butonul Salvează

 

2. Cum introduceți cantități de lucrări realizate, note de comandă suplimentară sau note de renunțare?

 • selectați devizul pe care doriți să îl decontați
 • selectați decontul pe care doriți să îl editați din bara de butoane principală
 • introduceți cantități realizate sau renunțate direct în tabel pe coloanele corespunzătoatre
 • adaugați articole noi în deviz dacă doriți să introduceți note de comandă suplimentară

3. Cum decontați automat rest de realizat?

 • selectați investiția pentru care doriți să adăugați un decont și din bara de meniu prinicpală apăsați butonul Adăugare->Adăugare decont
 • introduceți Denumirea și Data decontului, bifați Decontează rest de realizat și apăsați butonul Salveaza

4. Cum decontați procentual cantități realizate și cantități renunțate?

 • alegeți articolul dorit si folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Decontare Procentuala (CTRL+D) și introduceți procentul realizat sau procentul renunțat
 • apăsați butonul Aplică 

5. Cum decontati lista de echipamente

 • selectați investiția pentru care doriți să decontați lista de echipamente
 • din bara de meniu prinicpală alegeți decontul pe care doriți să il folosiți
 • selectați tabul Echipamente
 • în coloana Realizat actual și coloana Renunțat actual introduceți cantitățile dorite

6. Cum tipariti rapoarte aferente decontarilor?

 • din bara de butoane principală, selectați decontul pentru care doriți să listați rapoarte, apăsați butonul Rapoarte, selectați rapoartele dorite și formatul dorit și apăsați Exporta 

Aveți posibilitatea să importați devize și echipamente din format excel exportate cu ajutorul programelor WinDoc Deviz sau Deviz online.

1. Cum importați investițiile din programul Windoc Deviz , Deviz 360?

 • exportați investiția din Deviz online sau Windoc Deviz
 • deschideți noul program de devize Deviz 360
 • alegeți pagina Investiții
 • selectați dosarul în care doriți să importați investiția
 • apăsați butonul Browse și alegeți fișierul .xlsx salvat anterior
 • apăsați butonul Importă
 
2. Cum importați automat toate investițiile și decontarile din Deviz online?
 • alegeți pagina Investiții și selectați un dosar
 • apăsați butonul Operații alegeți opțiunea Import din Deviz online
 • Introduceti utilizatorul si parola cu care vă conectati la Deviz online
 • apăsați butonul Autentificare

Nota: Normele proprii simple sau compuse, bazele de pret sau recapitulatiile proprii nu se importa automat. Acestea se pot importa daca le introduceti intr-un deviz pe care il exportati/importati. Dupa importul in Deviz360, le puteti salva.

3. Cum importați investiții din alte programe (Windev, Doclib, ISDP, Edevize)

 • solicitați formularul F3 format Excel de la partenerii dumneavosatra
 • selectați dosarul in care doriți să importați investitia și folosind meniu contextual(click dreapta mouse), alegeti opțiunea Import
 • alegeti fisierul format F3 - Lista cu cantități de lucrări XLS pe care doriți să îl importați și apăsați butonul Importă.

Nota: Pentru a putea importa complet investitia este necesar sa solicitati fisierul F3 Lista cu cantitati de lucrari cu reteta articole desfasurata.Echipametele nu se pot importa.

 • Instrucțiuni listare F3 XLS din Doclib Doclib.pdf
 • Instrucțiuni listare F3 XLS din Edevize Edevize.pdf
 • Instrucțiuni listare F3 XLS din Windev Windev.pdf
 • Instrucțiuni listare F3 XLS din ISDP ISDP.pdf

  

4. Cum exportați devizele și echipamentele in Excel ?

 • din colecția Investiții, directorul ofertate, selectați Investiția, Obiectul sau Devizul pe care doriți să îl exportați
 • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Exportă
 • alegeți opțiunea Devize și echipamente sau Cantități
 • apăsați butonul Export
 • alegeți locul unde doriți să salvați fișierul și apăsați butonul Save

   

 

Notă: scopul exportului in excel este de a transmite invesția unor parteneri

 

5. Cum exportați devizele și echipamentele in Microsoft Project Manager ?

 • din colecția Investiții, directorul ofertate, selectați Investiția, Obiectul sau Devizul pe care doriți să îl exportați
 • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Exportă
 • alegeți opțiunea  Microsoft Project Manager
 • apăsați butonul Export
 • alegeți locul unde doriți să salvați fișierul și apăsați butonul Save

 

Notă: scopul acestui export este pentru a putea importa investiția in Microsoft Project Manager

 

6. Cum importați prețuri de la Furnizori?

 • în fereastra principală a programului apăsați butonul Articole (în stângă sus)
 • apăsați click dreapta pe butonul Furnizori din colecția Articolele Proprii
 • apăsați butonul Import, apoi deschideți fisierul exemplu pentru a completa datele
 • după ce ați completat formularul apăsați Browse, selectați fisierul dorit
 • apăsați Import pentru a realiza importul

     

 

7. Cum exportați devizele și echipamentele in Primavera ?

 • din colecția Investiții, directorul ofertate, selectați Investiția, Obiectul sau Devizul pe care doriți să îl exportați
 • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Exportă
 • alegeți opțiunea  Primavera
 • apăsați butonul Export
 • alegeți locul unde doriți să salvați fișierul și apăsați butonul Save

Modulul conturi îți permite să organizezi proiectele tale, să păstrezi informații despre clienții tăi și istoricul contactelor cu ei.

1. Configurare tabel conturi

 • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
 • din bara de butoane din subsolul ferestrei alegeți butonul Opțiuni coloane
 • bifați coloanele pe care doriți să le afișați (Ex. Cod, Cont, Contact, Mobil, Email, Oraș) în tabelul conturi și debifați coloanele pe care doriți să le ascundeți

Note:

 • aveți posibilitatea să setați câmpurile obligatorii și câmpurile unice
 • aveți posibilitatea să stabiliți ordinea coloanelor în tabel, folosind funcția drag and drop, trageți coloana pe care doriți să o mutați peste coloana dupa care doriți să o mutați
 • aveți posibilitatea să ordonați înregistrările în tabel apăsând click pe denumirea coloanei după care doriți să realizați ordonarea

2. Adaugare câmpuri personalizate

 • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
 • din bara de butoane din subsolul ferestrei apăsând butonul Setări tabel
 • bifați activare câmp din dreptul câmpului pe care vreți să îl adăugați
 • introduceți denumirea câmpului și alegeți tipul câmpului
 • apăsați butonul Salvare

3. Adăugare director

 • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
 • din panoul din stânga al ferestrei, selectați directorul Conturi
 • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare director (sau apăsați tasta Insert)
 • introduceți denumirea directorului (Ex. Prospecti) și apăsați tasta Enter

Notă: aveți posibilitatea să adăugați subdirectoare, selectând directorul în care doriți să adăugați, obținând astfel o structură de directoare arborescentă de până la 4 nivele.

4. Adăugare conturi

 • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
 • din panoul din stânga selectați directorul în care doriți să adăugați conturi (Ex. Prospecți)
 • poziționați cursorul în tabelul conturi și folosind meniul contextual (click dreapta mouse)alegeți opțiunea Adaugare cont
 • introduceți datele despre cont în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Salvare pentru a salva și a închide fereastra

Notă: Puteți adăuga contrui și din modul Devize, selectați investiția, din stanga jos, apăsați butonul Setări tabel, alegeți pagina proprietăți, secțiunea Parteneri, apăsați butinul + și introduceți infromații despre Beneficar, Executant, Proiectant, Întocmit

5. Adaugare investiții la conturi

 • selectați contul pentru care doriți să adăugați o investiție și din panoul de afișare istroic cont din partea dreaptă, apăsați + Investiție
 • Introduceți denumirea investiției, bifați Adaugă și deschide și apăsați butonul Salvare

Notă: Investiția nou creată va avea completat Beneficiar contul la care a fost atasata

6. Adăugare contacte

 • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
 • din tabelul conturi selectați contul în care doriți să adăugați mai multe contacte și apăsați Enter pentru editare
 • din fereastra de editare a contului, apăsați butonul + din dreptul paginii Contacte
 • introduceți datele despre persoana de contact în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Salvare pentru a salva și a închide fereastra

Notă: aveți posibilitatea să setați persoana de contact principală apăsând butonul steluța din dreptul numelui

 

7. Căutare și filtrare conturi

 • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
 • selectați directorul în care doriți să faceți căutarea (Ex. Conturi)
 • introduceți criteriul în caseta Cautare din subsolul ferestrei

Notă: aveți posibilitatea să filtrați conturile afișate după diverse criterii folosind butonul Filtrare din bara de butoane din subsolul paginii

8. Identificare duplicate și unificare

 • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
 • selectați contul pentru care doriți să identificați duplicate și folosind meniul contextual (click dreapta mouse)alegeți opțiunea Identificare duplicate
 • selectați contruile pe care doriți să le unificați (Ctrl + Click mouse) și folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Unificare duplicate

9. Import conturi

 • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
 • din bara de stare a tabelei de afișare conturi apăsați butonul Import conturi
 • apăsați butonul Răsfoire pentru a alege fișierul excel care conține conturile pe care doriți să le importați
 • apăsați butonul Importă

Notă: completați datele pe care doriți să le importați în fișierul Conturi.xlsx fără a modifica denumirea și ordinea coloanelor din fișier.

10. Adaugare note și fișiere la conturi

 • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
 • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați note
 • din bara de butoane a panoului de afișare istoric oportunitate apăsați butonul Adaugare Nota
 • selectați sau adăugați Tipul notei (Ex. Telefon)
 • introduceți descrierea și apăsați butonul Răsfoire dacă doriți să atașați un fișier
 • apăsați butonul Salvare pentru a salva nota și a închide fereastra de editare

Nota: aveți posibilitatea să afișați și să exportați notele Folosind meniul porincipal dreapta sus : Administrare entități diverse: Note și fișiere

 

Tabloul de bord vă ajută să aveți o imagine de ansamblu asupra activităților din întreaga organizație.

Setare panouri afișate

 • din bara de meniu a programului alegeți opțiunea Administrare entități diverse > Setări generale > Tablou de bord.
 • apăsați butonul ascundere/afișare din dreptul panoului e care doriți șă îl ascundeți sau afișați
 • apăsați săgeată sus sau jos pentru a stabili poziția panourilor din tabloul de bord
 • apăsați butonul Salvare pentru a salva setările efectuate

1. Planificare

Panoul de planificare afișează număr de investiții și decontări scadente.

 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții și decontări doriți să fie afișate în calendar
 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link din caseta Scadente

2. Stadiu Investiții

Panoul stadiu Investiții afișează Investițiile în curs grupate pe stadii, folosind pâlnia.

 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții doriți să fie afișate în panou
 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link-urile din panou
 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați investițiile în panou

 

3. Acțiuni utilizatori

Panoul de acțiuni utilizatori afișează numărul entităților adăugate de utilizatori într-o perioadă de timp.

 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror acțiuni doriți să fie afișate în panou
 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege entitățile care doriți să fie afișate în panou
 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați acțiunile utilizatorilor
 • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

 

4. Devize

Panoul de afișare Devize afișează detalii despre investițiile în curs.

 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții doriți să fie afișate în panou
 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați investițiile în panou
 • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

 

5. Hartă investiții

Panoul hartă oportunități sau activități permite planificarea traseului pentru vizitare clienți folosind Harta Google.

 • folosiți butonul setări  din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții doriți să le veedeți pe hartă
 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să vedeți investițiile pe hartă
 • folosiți butonul localizare automată pentru a localiza automat adresele clienților pe Harta Google
 • folosiți butonul export pdf din dreapta sus pentru a exporta în format pdf harta cu traseul optim

6. Investiții

 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții doriți să fie afișate în panou
 • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați investițiile în panou
 • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

 

 

Funcțiile pentru configurarea programului de Deviz 360 pot să fie accesat de către administrator.

 • din meniul principal al programului apăsă click pe Administrare din dreapta sus
 • din submeniul ce se deschide selectati Utilizator

 

 

 • în partea stângă click dreapta pe utilizatori Adăugare utilizator

 • Introdu numele utilizatorului și apasă tasta Enter
 • completează detaliile utilizatorului, email, mobil, parola și apasă butonul Salvare
 • alege pagina Permisiuni utilizator, bifează acțiunile la care dorești să aibă access utilizatorul, acestea sunt:
  1. Adăugare = poți adăuga dosare/investiții/obiecte/devize/articole
  2. Editare = poți edita dosare/investiții/obiecte/devize/articole
  3. Ștergere = poți sterge dosare/investiții/obiecte/devize/articole
  4. Export = poți exporta investiții/obiecte/devize
  5. Modificare entități străine = poți modifica investiții/obiecte/devize/articole care nu au fost creeate de tine
  6. Vizualizare entități străine = poti vizualiza investiții/obiecte/devize/articole care nu au fost creeate de tine
 • bifează zonele conturilor pe care dorești să le vadă sau debifează Zone dacă dorești să vadă toate conturile
 • bifeză adresele IP de la care dorești să permiți utilizatorului să se conecteze sau debifeză access IP dacă nu dorești să îl limitezi și apasă butonul Salvare
 • alege pagina Abonamente, bifează modulele la care dorești să aibă access utilizatorul (Devize, Conturi) și apasă butonul Salvare

 

Notă 1: dacă restricționezi accesul utilizatorilor la conturi în funcție de Zonă, e important să definești acest câmp obligatoriu la adăugare cont nou. Din meniul principal al programului, alege pagina Conturi, din bara de butoane stanga, jos, alege butnul Setări campuri vizibile și în dreptul câmpului Zonă, bifează Setare obligatoriu.

Notă 2 : pentru a putea adăuga un nou utilizator  și a avea acces la taburile Clienti și Devize,este necesar să dețineți 2 abonamente Deviz 360.