Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Ghid de utillizare și lecții video Deviz 360 și Windoc Deviz 6


 • Scopul acestei lecții este să te ajute să ai o privire de ansamblu asupra activității de elaborare devize de lucrări în construcții și instalații.

  1. Resurse

  În orice activitate de construcții și instalații avem de a face cu cinci categorii de resurse. Acestea sunt:

  • Materiale (Ex. Mortar)
  • Manoperă (Ex. Zidar)
  • Utilaje (Ex. Mașină de tencuit)
  • Transport (Ex. Transport rutier)
  • Echipamente (Ex. Aparat de aer condiționat)

  2. Articole de deviz

  Cu ajutorul primelor patru categorii de resurse se pot crea articole de deviz sau norme de deviz. Articolele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje sau transport pe unitatea de măsură dintr-o lucrare. De exemplu, pentru realizarea unui metru pătrat de Tencuieli Baumit aplicate mecanizat, sunt necesare următoarele cantități de resurse:

  Materiale:
  Mortar 29 kg;
  Sprit de ciment 10 kg

  Manoperă:
  Muncitor deservire 0,11 ore;
  Zidar 0,25 ore

  Utilaje:
  Mașina de tencuit 0,07 ore;
  Utilaj de ridicat 0,01 ore  

  Articolele de deviz sunt grupate în capitole (Ex. Tencuieli), capitolele în indicatoare (Ex. Construcții) și indicatoarele în Colecții (Ex. Tehnologii noi ediția 2021).

  Baza de date a programului Deviz 360 include peste 100.000 de articole de deviz de construcții și instalații.

   

  3. Devize

  Cu ajutorul articolelor de deviz putem crea liste cu cantități de lucrări sau devize. Fiecărui articol de lucrare, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului, denumirea acestuia şi unitatea de măsură. Cantitățile de lucrări din listă se stabilesc corespunzător fiecărui articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia.

  De exemplu devizul de Alimentare cu apă:

  Articol 1 Camin de inspectie Valrom 1 buc.
  Articol 2 Montare contor apa in camin bransament - 1 buc.

  Devizele se grupează pe obiecte și obiectele se grupează în investiții sau obiective de investiții.

   

  4. Liste de echipamente

  Devizele, Obiectele sau Investițiile pot avea atașate Liste de Echipamente, Utilaje sau Dotări.
  De exemplu devizul de Alimentare cu apă poate avea atașată o listă de echipamente care să conțină echipamentul Contor apă. Echipamentele, utilajele sau dotările se disting de resursele utilizate în devize prin faptul că necesită întocmirea unei fișe tehnice și a unui certificat de garanție.

   

  5. Rapoarte


  Rapoartele care pot fi generate cu ajutorul programului Deviz 360 sunt conform HG 907 din 2016:

  • Formularul F1 - Centralizatorul obiectivului
  • Formularul F2 - Centralizatorul obiectului
  • Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări sau devizul
  • Formularul F4 - Lista de echipamente
  • Formularul F5 - Fișe tehnice pentru echipamente din listă
  • Formularul F6 - Graficul General  de realizare a investiției publice structurat pe luni și ani de execuție
  • Devizul General și
  • Devizul Obiectului

  Pe lângă aceste formulare prevăzute în HG 907/2016 se mai pot lista:

  • Formularele C6 - C9 - Liste de resurse materiale, manopera, utilaj sau transport
  • Centralizatorul situaților de plată
  • Raport cumulative al situaților de plată și
  • Graficul Gantt

  Rapoartele pot fi afișate în format Excel sau PDF, formatate pentru tipărire. Dosarul de raportare poate fi realizat automat cu paginație și cuprins.

  6. Decontare

  După încheierea contractului de execuție cu beneficiarul, executantul are obligația, pe lângă facturile emise periodic, să prezinte acestuia situații de plată care justifică sumele facturate. Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare şi valori, vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării. O situație de plată poate de asemenea să conțină note de renunțare sau note de comandă suplimentară.

  Pe lângă formularele F1 la F6, se pot genera Centralizatorul situaților de plată, Raport cumulative al situaților de plată și Grafic Gantt cu procent realizat pentru fiecare lucrare. 

  7. Grafic Gantt

  Graficul Gantt este o diagramă cu bare pe care se afișează un program de realizare al proiectului, data de început și durata pentru fiecare activitate în parte. Putem de asemenea configura pe grafic dependențele între activități. Procentul realizat pentru fiecare activitate în parte se actualizează automat în funcție de cantitatea decontată. 

  Mulțumesc că ai parcurs această lecție. Te rog să intri acum pe deviz.ro și să creezi un cont de testare gratuit pentru programul Deviz 360.


 • Scopul acestei lecții este să te ajute să creezi un deviz, să adaugi articole în deviz și să tipărești formularul F3, lista cu cantități de lucrări, folosind programul Deviz 360 sau Windoc Deviz 6.

  La baza elaborării devizelor sau a listelor cu cantități de lucrări stă Hotărârea de Guvern 907 din 2016 Formularul F3. Conform acestui formular, devizele se grupează în obiecte și obiectele în investiții sau obiective de investiții.

  1. Creare deviz

  Începem prin a crea o structură de lucru: dosar, investiție, obiect și deviz folosind programul Deviz 360.

  Programul Deviz 360 are 3 module principale: Tablou de bord, Clienți, Devize. Navigarea se face din meniul principal stânga sus.

  Modulul devize are 10 pagini care indică ordinea logică de elaborare a devizelor: Investiții, Antemăsurătoare, Devize, Materiale, Manoperă, Utilaje, Transporturi, Echipamente, Deviz general, Grafic.

  În mod implicit programul Deviz 360 se deschide în modulul Devize pagina Investiții.

  • folosind meniu contextual alegem opțiunea Adăugare Dosar
  • introducem denumirea Dosarului (Ex. Oferte 2021) și apăsăm Enter pentru a finaliza editarea
  • introducem denumirea Investiției (Ex. Casă P+1) și apăsați Enter pentru a finaliza editarea
  • selectăm noua investiție și folosind meniu contextual(click dreapta mouse) alegem opțiunea Adăugare Obiect
  • introducem denumirea Obiectului (Ex. Arhitectură) și apăsați Enter pentru a finaliza editarea
  • introducem denumirea Devizului (Ex. Zidărie parter) și apăsăm tasta Enter pentru a finaliza editarea
  • apăsăm Enter pentru a deschide noul deviz

  Dacă vrei să folosești șabloane pentru a crea rapid o structura pentru investiția ta

  • Selectează pagina Investiții
  • selectează dosarul în care vrei să adaugi Șablonul  (Ex. Oferte)
  • din panou stânga, alege Articole, Șabloane și apăsă + în dreptul șablonului sau Secțiunii din șablon pe care vrei să o adaugi (Ex. Construcții, Elemente de interior)
  • Editează denumirea Investiției nou create (Ex. Complex Turistic ) și apasă Enter
  • Deschide devizul pe care vrei să îl editezi (Exemplu: Compartimentări) și continuă să adaugi articole

  Dacă vrei să creezi o structură simplă de investiție

  • Selectează pagina Investiții
  • selectează dosarul în care vrei să adaugi investiția (Ex. Oferte) și folosind meniu contextual (click dreapta mouse) alege opțiunea Adăugare Investiție
  • introdu denumirea investiției (Exemplu Montare centrala termică) și apasă Enter
  • apasă Enter pentru a deschide pagina Devize și continuă cu adăugare de articole direct în investiție

  Folosește acestă structură simplă pentru proiecte mici cu 20-30 articole care nu necesită împărțire pe obiecte și devize.

  2. Adăugare articole în deviz

  În continuare vom adăuga articole în deviz

  Articolele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje sau transport pe unitatea de măsură dintr-o lucrare.

  Baza de date a programului Deviz 360 conține peste 100.000 de articole de deviz de construcții și instalații.

  Articolele de deviz sunt grupate în Colecții (Ex. Tehnologii noi ediția 2021). Colecția reprezintă anul în care acestea au fost editate. Colecțiile conțin Indicatoare (Ex. Construcții). La bază aceste indicatoare au fot cărți editate și tipărite. Indicatoarele conțin Capitole (Ex. Tencuieli) și capitolele conțin articole de deviz sau norme de deviz.


  Articolele de deviz pot să conțină liste de resurse neexplicitate. Se numesc așa pentru că imediat după adăugarea articolului în deviz ni se cere să explicităm lista de resurse, mai exact să alegem resursa pe care vrem să o folosim în devizul nostru din listă. Exemplu Un articol de Turnare beton conține o listă de resurse neexplicitată betoane preparate. După adăugare articol în deviz ni se cere să alegem tipul de beton pe care vrem să îl folosim la lucrarea noastră.

  Cu ajutorul articolelor de deviz putem crea liste cu cantități de lucrări sau devize. Fiecărui articol de lucrare, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului, denumirea acestuia şi unitatea de măsură. Cantitățile de lucrări din listă se stabilesc pentru fiecare articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia.

  Pentru a adăuga articole în deviz

  • selectăm devizul în care dorim să adăugăm articole (Ex. Oferte 2021, Casă P+1, Arhitectură, Zidărie parter) și apăsăm Enter pentru a-l deschide
  • introducem criteriul de căutare denumire sau simbol (Ex. Zidărie Porotherm)
  • alegem articolul care corespunde folosind cursorul mouse sau săgeată jos  (Exemplu CD19A01+)
  • introducem cantitatea articolului (Exemplu 22 metri cubi) și apăsăm Enter pentru a-l adăuga în deviz

  Dacă vrei să cauți articole răsfoind Colecțiile, Indicatoarele și Capitolele

  • în panoul din stânga, secțiunea Articole standard, selectează Norme, de exemplu colecția Republicane 1981, Indicator Construcții, Capitol Turnări de betoane, și apăsă butonul Caut din dreptul capitolului
  • alege articolul potrivit din listă, Exemplu CA01A1, introdu cantitatea, ex. 10 metri cubi, și apasă enter pentru a-l adăuga în deviz

  Dacă articolul conține liste de resurse neexplicitate

  • alege resursa potrivită (Exemplu Beton B200) folosind mouse sau săgeată jos și apăsați Enter pentru a adăuga resursa în deviz

  Dacă vrei să introduci cost de transport materiale

  • Selectează articolul sub care vrei să introduci cost de transport
  • Apasă tasta Insert și introduc criteriul de căutare (Ex. TRA01A11)
  • Pune la cantitate greutatea materialelor din deviz, este calculata automat și afișată la total deviz, în cazul nostru este 52,14 tone,  și apasă Enter pentru a adăuga articolul în deviz

  Dacă vrei să modifici poziția articolelor din deviz

  • Editează câmpul Poziție din dreptul articolului pe care vrei să îl muți (Exemplu mută articol Turnare beton poziția 1), și apăsați ENTER

  Dacă vrei să grupezi articolele din deviz în Capitole

  • selectează articolele pe care vrei să le incluzi în capitol (Exemplu Articol 1 și 2) și folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alege opțiunea Grupare rânduri 
  • bifează opțiunea Capitol, introdu numele capitolului (Exemplu Zidărie exterioară) și apasă butonul Salvare

  3. Tipărire raport F3

  Pentru a tipări raportul F3  - Lista cu cantități de lucrări

  • din bara de meniu, lege opțiunea Rapoarte, bifează raportul F3 și apasă butonul Exporta
  • apasă butonul Setari pentru a fortmata raportul F3 așa cum dorești (Antet, semnături...)
  • Tipărește, salvează sau trimite prin email raportul în formatul ales

  Mulțumesc că ai parcurs această lecție. Te rog să deschizi programul Deviz 360 și să creezi un deviz pentru Proiectul tău.


 • Scopul acestei lecții este să te ajute să calculezi cantități de lucrări pornind de la un proiect, folosind parametri și formule și să listezi raportul Antemăsurătoare.

   

  Antemăsurătoare este evaluarea cantitativă a unei lucrări făcută  înaintea executării ei.

  Programul Windoc Deviz 6 și Deviz 360 îți pune la dispoziție modulul  Antemăsurători cu ajutorul căruia poți să încarci un proiect, să setezi scara, să preiei dimensiuni și să folosești dimensiunile preluate de pe plan ca parametri în formule de calcul pentru a calcula cantități de lucrări.

  1. Încărcare plan

  Primul pas pentru a efectua măsurătorile este încărcarea proiectului. Poți încărca un document .pdf, .dwg sau .jpg 

  • selectează devizul pentru care vrei să calculezi cantități (Ex. Oferte 2021, Casă P+1, Arhitectură, Zidărie parter) și apasă Enter pentru a-l deschide
  • alege articolul a cărui cantitate vrei să o  calculezi (Ex. CA01A1, Turnare beton) și folosind meniu contextual alege opțiunea Calcul cantități
  • în fereastra de calcul cantități de lucrări apasă butonul +Adăugare proiect
  • alege proiectul  (ex. Plan_parter.pdf) și apasă butonul Deschide

  2. Setare scară

  Imediat după încărcarea proiectului trebuie să setezi scara

  • poziționează desenul astfel încât să vezi o linie și dimensiunea ei
  • apasă butonul Scară 
  • introdu dimensiunea liniei (ex. 4.8) și apasă butonul  Salvare
  • desenează linia pe plan indicând cu click mouse punctele de la capătul liniei
  • verifică scara (ex. 1 cm = 0,67 m) și apasă click mouse pentru a confirma

  3. Preluare dimensiuni

  Pentru a realiza o antemăsurătoare corectă e necesar să măsori corect fiecare element în parte din proiectul încărcat. Poți să faci:

  • măsurători pentru bucăți, puncte (ex. corpuri de iluminat, întrerupătoare, prize, calorifere)
  • măsurători pentru linii sau segmente(ex. cabluri, conducte) 
  • măsurători pentru suprafețe sau volume (ex. placă beton, stâlp beton, perete din gips carton, perete din cărămidă)

  Măsoară separat fiecare element distinct. De exemplu măsoară conductele de 1/2” și separat cele de 3/4”.

  Pentru a prelua o suprafață de pe pe desen

  • apasă butonul Suprafață pentru a măsura o suprafața pe plan și conturează suprafața indicând punctele principale, de la stanga la dreapta, în sensul acelor de ceasornic sau apasă double click într-un colț al suprafeței
  • verifică parametrul nou creat și valoarea acestuia

  4. Creare formulă calcul cantați

  Planul încărcat este bidimensional și este important să introduci la formulă factorul de multiplicare pentru a ajunge la unitatea de măsură a articolului pentru care calculezi cantitatea. (Exemplu: dacă preiei de pe desen suprafața de la parterul clădirii, înmulțești cu 0,15 m grosimea plăcii de beton pe care vrei să o torni pentru a afla volumul de beton necesar). Pentru a realiza acest lucru:

  • în panoul din dreapta jos introdu factorul de multiplicare (Ex. [A1]*0.15) pentru a calcula volumul de beton necesar pentru turnarea plăcii

  Dacă vrei să adaugi manual parametri fără ai prelua de pe desen

  • în panoul parametri din partea dreaptă sus, apăsă butonul + pentru a adăuga parametrul de care ai  nevoie în formula de calcul
  • modică denumirea și valoarea parametrului direct în tabel  (Ex. grosimeplaca, valoare 0.15)
  • apasă butonul + din dreptul parametrului pentru a-l adăuga în formula de calcul

  Dacă vrei să adaugi explicații în formula

  • folosește butonul Explicitare pentru a afișa denumirea și valoarea parametrilor
  • folosește butonul Text pentru a insera un text cu explicații în formulă
  • folosește butonul Total sau pentru a afișa totalul
  • folosește butonul Înlocuire pentru a înlocui parametri cu valorile lor

  5. Tipăriere raport F3 - Antemăsurătoare

  În final poți tipări raportul Antemăsurătoare

  Raportul Antemăsurătoare este Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări fără prețuri și cu formulele afișate.

  • Din meniul principal al programului alege opțiunea Rapoarte
  • Apasă butonul Setări și în secțiunea Rapoarte: Devize bifează opțiunea Afișare formule
  • Deschide secțiunea General și debifează opțiunea Afișare prețuri
  • Selectează raportul F3 - Lista cu cantități de lucrări și apasă butonul Exportă
  • Tipărește, salvează sau trimite prin email raportul în formatul ales

  Mulțumesc că ai parcurs această lecție. Te rog să deschizi programul Deviz 360  sau Windoc Deviz 6 și să creezi o antemăsurătoare pentru Proiectul tău.


 • Scopul acestei lecții este să te ajute să setezi prețurile unitare la resurse de tip material, manoperă, utilaj, transport și să estimezi corect valoarea devizelor tale.

   

  1. Preț de referința

  
În baza de date a programelor Windoc Deviz și Deviz 360 sunt peste 100.000 de resurse de tip material, manoperă, utilaj sau transport utilizate în rețeta articolelor de deviz. Fiecare resursă are un preț de referință. Prețurile de referință sunt prețuri medii de pe piață sau echivalate și sunt orientative.

  2. Modificare preț resurse direct în tabel

  În primul rând, poți modifica prețului unitar al resurselor direct în tabel. Pentru a realiza acest lucru:

  • selectează investiția, obiectul sau devizul pentru care dorești să modifici prețul unitar al resurselor
  • alege lista de resurse pentru care vrei să modifici prețul Ex. Materiale
  • selectează materialul pentru care vrei să modifici prețul Ex. Apa pentru mortare și betoane și apasă click mouse în caseta preț unitar pentru a edita prețul

  Dacă vrei să modifici prețul unitar la mai multe resurse din listă

  • selectează resursele ținând tasta CTRL apăsată
  • folosind meniu contextual alege opțiune Editare prețuri
  • Introdu prețul unitar și apasă butonul Salvare

  3. Consultare oferte de la furnizori

  O altă metodă de modificare prețuri unitare la resurse materiale și utilaje este să consulți oferte de prețuri de la furnizori. Baza de date a programului Deviz 360 și Windoc Deviz include oferte de catalog actuale de la peste 400 de furnizori de interes național.

  • selectează resursa pentru care vrei să consulți oferte de la furnizori Ex. Beton și apasă tasta enter
  • alege oferta potrivită folosind săgeată jos și apasă tasta Enter pentru a actualiza prețul unitar al resursei din deviz

  Dacă unitatea de măsură a resursei este diferită de cea din ofertă, programul va cere să introduci raportul.
  Dacă vrei să selectezi furnizori dintr-o anumită localitate alege din listă localitatea.
  Dacă vrei să modifici denumirea resursei din deviz, bifează Preia denumirea resursei de la furnizor.

  4. Baza de prețuri actuale

  Prețurile modificate la materiale, manoperă utilaje sau transport se salvează automat în baza de prețuri actuale La adăugare articole într-un deviz, prețul unitar al resurselor se preia cu prioritate din baza de prețuri actuale și numai dacă resursele nu se regăsesc acolo rămân cu prețul de referință.

  Dacă vrei să vizualizezi sau să editezi baza de prețuri actualizate

  • din colțul stânga sus, apasă butonul Articole, alege Articole proprii, Baze de prețuri, Preturi actualizate.

  Dacă vrei să creezi o bază de prețuri specială

  • din meniul principal alege opțiunea Operații: Salvare prețuri
  • Apasă butonul + pentru a adăuga o baza de prețuri nouă
  • Introdu denumirea, Exemplu: Bază de preturi speciale, și apasă butonul Salvare

  5. Aplicare sporuri

  Prețul unitar al resurselor poate să fie sporit cu un procent. De exemplu dacă lucrarea se va desfășura în condiții grele, poate că vrei să adaugi un spor de 10% la Manoperă și Utilaje.

  • selectează investiția, obiectul sau devizul pentru care vrei să aplici sporuri și alege pagina Devize
  • selectează articolele pentru care vrei să calculezi sporuri, Exemplu Ctrl+A pentru a selecta toate articolele, și folosind meniul contextual, alege opțiunea Aplicare sporuri
  • introdu spor procentual pe material, manoperă, utilaj, transport în caseta corespunzătoare și apăsă butonul Salvare

  Dacă vrei să afișezi sporurile introduse, apasă butonul Instrumente din bara de butoane a devizului și bifeză caseta Sporuri
  
Dacă vrei să resetezi sporurile introduse, selectează articolele, Ctrl+A, pentru care vrei să resetezi sporurile și folosind meniul contextual, alege opțiunea Resetare sporuri

  6. Modificare preț direct pe investiție, obiect, deviz sau articole - calcul invers

  Prețul total al investiției, obiectelor, devizelor și articolelor poate să fie modificat direct în tabel. Programul va calcula și aplica automat un spor procentual la prețul unitar al resurselor astfel încât să ajungă la valoarea introdusă.

  • poți modifica prețul total al unui articol
  • sau apasă click pe caseta total din partea dreaptă jos a ecranului
  • și introdu valoarea finală la care vrei să ajungi în caseta corespunzătoare

  7. Modificare recapitulație

  Recapitulația sau încheierea de deviz conține trei tipuri de cheltuieli: Cheltuieli directe cu manopera, Exemplu Contribuția Asiguratorie pentru Muncă, Cheltuilei indirecte sau de regie și Profit. Dacă vrei să modifici recapitulația,

  • Apasă click pe Recapitulație în bara de totaluri din parte drepta jos
  • Modifică indicele dorit direct în tabel, Ex. Indirecte 12% și Profit 8%

  Recapitulația modificată va afecta toate devizele din investiție. 

  8. Cost de transport pe greutatea materialului

  Poți adăuga cost de transport pentru o lucrare folosind un articol de transport materiale pentru distanța de la furnizor la locul investiției Exemplu: TRA01A11 - Transport rutier al materialelor pe distanța de 11 kilometri. La adăugarea primului articol de transport în deviz, programul va completa automat cantitatea articolului cu greutatea calculata a materialelor din deviz.

  Dacă vrei o precizie mai mare atunci poți să setezi cost de transport pe greutatea materialelor.

  • selectează investiția, obiectul sau devizul pentru care vrei să calculezi cost de transport pe greutatea materialelor și alege pagina Materiale
  • apasă butonul Greutate din partea dreapta jos a tabelului, alege pagina Tabel și bifează coloanele Distanță și Preț Auto
  • în lista de materiale modifică direct în tabel prețul auto lei/tonă/km și distanța km în dreptul materialelor pentru care vrei să adaugi cost de transport

  Dacă vrei să setezi cost de transport la mai multe resurse din listă, selectează resursele pentru care vrei să setezi cost de transport CTRL + click sau Ctrl+A și, folosind meniul contextual click dreapta mouse, alege opțiunea Modificare preț

  Costul de transport este calculat în funcție de greutatea specifică a materialului, distanța de parcurs şi prețul pe tonă/km introdus

  9. Material beneficiar

  • selectează investiția, obiectul sau devizul pentru care vrei să introduci materialele aprovizionate de beneficiar și alege pagina Materiale
  • apasă butonul Setări din partea dreapta jos a tabelului, alege pagina Tabel și bifează coloana Cantitate beneficiar
  • în lista de materiale coloana Materiale beneficiar, modifică direct în tabel cantitatea materialelor aprovizionate de beneficiar
    
   Note:
  • Materialele aprovizionate de beneficiar pot fi scăzute din valoarea devizului înainte de recapitulație dacă bifezi opțiunea Setări, Afișare, Scade materiale beneficiar înainte de recapitulație
  • Materialele aprovizionate de beneficiar pot fi afișate în raportul F3 Lista cu cantități de lucrări şi în raportul C6 Lista de materiale dacă bifezi opțiunea Setări, Rapoarte, Liste de resurse, Afișare Material beneficiar defalcat

  10. Setare număr zecimale

  • din meniul principal, stânga jos, apăsă butonul Setări 
  • alege pagina Afișare și la secțiunea General alege numărul de zecimale care vrei să fie afișate și apasă butonul Salvare

  11. Setare curs moneda alternativă

  • selectează investiția, obiectul sau devizul pentru care vrei să modifici cursul Euro
  • apasă butonul Setări   din colțul stânga jos al paginii
  • alege pagina Proprietăți, secțiunea General
  • modifică cursul euro și apăsă butonul Salvare

  Dacă vrei să afișezi prețurile la deviz în moneda alternativă, apasă butonul Setări din colțul stânga jos al paginii, alege pagina Afișare, secțiunea General, bifează Afișare prețuri în moneda alternativă, apoi apăsă butonul Salvare.

  Mulțumesc că ai parcurs această lecție. Te rog să deschizi programul Deviz 360 sau Windoc Deviz 6 și să setezi prețurile la resurse pentru Proiectul tău.  

   


 • Articolele sau normele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje și transport pe unitatea de măsură dintr-o lucrare. Normele de deviz sunt orientative și pot fi modificate de către utilizator. Normele de deviz sunt grupate în capitole, capitolele sunt grupate în indicatoare și indicatoarele sunt grupate în colecții. Fiecare normă poate să conțină una sau mai multe variante și fiecare variantă de articol poate să conțină una sau mai multe liste de resurse neexplicitate.

  1. Cum creați un articol nou?

  • selectați un devizul în care doriți să adăugați articolul nou
  • selectați articolul sub care doriți să adăugați și apăsați tasta INSERT
  • introduceți denumire articolului(Ex. Subtraversari orizontale) și apăsați tasta ENTER
  • apăsați săgeata din ultima coloană tabel din dreptul articolului nou introdus pentru afișare articolul cu rețetă
  • apăsați tasta INSERT și introduceți denumirea resursei (Ex. Foreză)
  • alegeți tipul de resursă pe care doriți să o introduceți în rețeta articolului(Ex. Utilaj) și apăsați tasta ENTER
  • editați direct în tabel simbolul, UM și prețul unitar pentru resurse 

  2. Cum modificați un articol existent?

  • selectaţi devizul în care se află articolul pe care doriţi să îl modificaţi
  • apăsați săgeata din ultima coloană tabel din dreptul articolului nou introdus pentru afișare articolul cu rețetă
  • selectați materialul, manopera, utilajul sau transportul pe care doriţi să îl ştergeţi din reţetă, folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea ștergere şi confirmaţi ştergerea resursei
  • apăsaţi click pe simbolul, denumirea, um sau cantitatea resursei pe care doriţi să o modificaţi și efectuaţi modificările necesare direct în tabel
  • selectați resursa sub care doriți să adăugați o resursă nouă și apăsați tasta INSERT
  • alegeți tipul de resursă pe care doriți să o adăugați (Material, Manoperă, Utilaj, Transport, Lista resurse) și scrieţi criteriul de căutare
  • alegeţi materialul, manopera, utilajul, transportul sau lista de resurse pe care doriţi să o adăugaţi în reţeta articolului, modificați cantitatea (consumul specific) în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Adaugă sau tasta Enter
  • repetați operația de ștergere, modificare sau adaugare resurse pana cand articolul de deviz este complet și corect
  • dacă doriți, puteți modifica Simbolul și Denumirea articolului direct în tabel

  3. Cu salvați articolele create sau modificate?

  • selectați articolul pe care doriți să îl salvați și folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Salvare
  • selectați indicatorul în care doriți să salvați articolul sau apăsați butonul + pentru a adăuga un inidcator nou
  • selectați capitolul în care doriți să salvați articolul sau apăsați butonul + pentru a adăuga un capitol nou
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva articolul în colecția de Articole proprii: Norme simple 

  4. Cum creaţi o normă compusă?

  • selectaţi devizul în care se află articolele pe care doriți să le includeți în norma compusă
  • selectaţi articolele (Ctrl+Click) și folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opținea Grupare  
  • introduceți simbolul, denumirea și unitatea de măsură a normei compuse
  • selectați indicatorul în care doriți să salvați norma compusă sau apăsați butonul + pentru a adăuga un inidcator nou
  • selectați capitolul în care doriți să salvați norma compusă sau apăsați butonul + pentru a adăuga un capitol nou
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva norma compusă în colecția de Articole proprii: Norme compuse

  5. Cum creați liste de resurse propri?

  Listele de resurse neexplicitate sunt folosite în articolele de deviz. Atunci când adaugi un articolul în deviz, dacă acesta conține o lista de resurse neexplicitată, ți se cere automat să o explicitezi. Exemplu: dacă adaugi în deviz un articolul Turnare beton, acest articol conține o listă de resurse neexplicitată numită Betoane preparate. La momentul adăugării articolului în deviz ți se va cere să explicitezi lista de resurse, să alegi tipul de beton pe care îl vei folosi pentru lucrarea respectivă.

  • apasă butonul Articole din dreapta sus
  • din panou stânga selectează Articole proprii>Resurse>Liste>Materiale
  • din meniul contextual, alege opțiunea Adăugare listă
  • introdu denumirea listei, exemplu: Conducte PVC și apasă enter pentru a o deschide
  • introdu criteriul de căutare în caseta Caut, exemplu: Conducta PVC
  • selectează din ofertele de materiale resursele pe care vrei să le adaugi în listă
  • ține tasa Shift sau Control apăsată pentru selecție multiplă 
  • apasă butonul din dreapta jos, Adaugă în listă 

  Nota: Lista poate să fie adăugată direct în deviz sau în rețeta unui articol. 

   


 • Listele de echipamente, utilaje sau dotări sunt reglementate prin ordinul 863/2008 formularul F4 și F5. Listele de echipamente, utilaje sau dotări se atașează la deviz, obiect sau investiție și fiecarui echipament din listă îi poate fi anexată o fișă tehnică.

  1. Cum adăugați utilaje, echipamente sau dotări?

  • selectați investiția, obiectul sau devizul la care doriți să adăugați echipamente și alegeți pagina Echipamente
  • apasați tatsa INSERT și introduceți criteriul de căutare (Ex. Centrala termică)
  • alegeți din listă echipamentul potrivit, introduceți cantitatea și apăsați tasta ENTER
  • modificați direct în tabel denumire, preț, cantitate sau furnizor dacă e necesar

  Notă: Dacă doriți să adăugați un echipament care nu se găsește în ofertele de la furnizori, scrieți denumirea completă direct în tabel și apăsați tasta ENTER.

   

  2. Cum mutați utilaje, echipamente sau dotari la capitolul corespunzator în cadrul devizului general?

  • selectați investiția, obiectul sau devizul la care doriți să adăugați echipamente și alegeți pagina Echipamente
  • poziționați mouse-ul in dreptul tabului Subcapitol
  • apăsați pe caitolul 4.3 și alegeți capitolul în care doriți să il mutați.

   

  Nota: echipamentele, utilajele sau dotarile pot fi mutate doar în capitolele 4.4, 4.5, 4.6

  3. Cum completați fișa tehnică?

  • selectați echipamentul căruia doriți să îi modificați fișa tehnică și apăsați butonul Fișă Tehnică din ultima coloană a tabelului
  • introduceți parametrii în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Modifică

  4. Cum tipăriți rapoartele F4 si F5

  • apăsați butonul Exportă F4 - pentru a tipări Lista de echipamente
  • apăsați butonul Exportă F5 - pentru a tipări Fișele tehnice

   

   


 • Devizului general este reglementat prin HG 907/2016 Anexa 7. Devizul general calculează valoarea totală a obiectivului de investiții și este structurat pe capitole și subcapitole de cheltuieli. El pornește de la obținerea și amenajarea terenului și se finalizează cu probe tehnologice pentru darea în folosință a obiectivului de investiții. Devizele sunt alocate în mod implicit la capitolul 4.1 - construcții și instalații și pot fi mutate în capitolul corespunzător. Echipamentele sunt alocate în mod implicit la capitolul 4.3 - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj și pot fi mutate în capitolul corespunzător.

  1. Cum alocați obiectele sau devizele la capitolele corespunzatoare din Devizul General?

  • selectați Investiția pentru care doriți să configurați devizul general și alegeți pagina Deviz General
  • selectați obiectul sau devizul pe care doriți să-l mutați la un alt capitol din devizul general (implicit toate devizele sunt alocate la capitolul 4.1) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Mutare în subcapitol,  alegeți capitolul în care doriți să-l mutați și apăsați butonul Salvare 

                   

  Notă: Obiectele și devizele dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate să primească valoarea din devize (conform HG 907/2016 Anexa 7)

  2. Cum alocați listele de echipamente la capitolele corespunzătoare din Devizul General?

  • selectați Investiția pentru care doriți să configurați devizul general și alegeți pagina Deviz General 
  • în fereastra din dreapta, selectați lista de echipmanete pe care doriți să o mutați la un alt capitol din devizul general (implicit toate listele de echipamnte sunt alocate la capitolul 4.3) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Mutare în subcapitol, alegeți subcapitolul în care doriți să mutați și apăsați butonul Salvare

   

  Notă: Listele de echipamente dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate să primească valoarea din echipamente (conform HG 907/2016 Anexa 7)

  3. Cum alocați valori directe sau valori calculate cu formule la capitolele din Devizul General?

  • selectați Investiția pentru care doriți să configurați devizul general și alegeți pagina Deviz General
  • apăsați butonul Formulă  din dreptul capitolului la care doriți să alocați o valoare directă sau valoare calculată, introduceți valoarea directă sau formula de calcul apăsați butonul Salvare

   

  Nota: Puteți introduce valoare directă sau valoare calculată cu formula doar la capitolele care au fost setate să primească valoarea din formula de calcul (au butonul Formulă activ)

  Exemple de formule de calcul pe care puteți să le utilizați sunt:
  - (2/100)*[CM] (calculează 2% din valoarea subcapitolelor de Construcții și montaj)
  - (1/100)*[TI] (calculează 1% din totalul investiției)
  - [5.1.1]+[5.1.2] (calculează suma valorilor introduse la subacapitolele 5.1.1 și 5.1.2)
  - 650 (valoarea 650 este atribuita direct capitolului din devizul general)

  4. Cum alocați valori directe devizelor pentru realizare SF?

  • selectați Investiția pentru care doriți să alocați valori directe devizelor
  • introduceți valoarea directă în caseta valoare din dreptul devizului

  Notă: dacă devizul nu are articole, la calcul se va lua in considerare valoarea directa introdusă direct în tabel, implicit este 0.

  5. Cum tipăriți rapoartele centralizatoare?

  • selectați Investiția pentru care doriți să tipăriți rapoartele centralizatoare și alegeți pagina Deviz General
  • din bara de butoane principală, apăsați butonul Exportă și alegeți raportului pe care doriți să îl tipăriți și formatului dorit (pdf sau excel)
   F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
   F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări
   DG - Deviz general ofertat sau decontat
   DO - Devizul obiectului ofertat sau decontat


  6. Cum modificați structura pentru Devizul General?

  • selectați Investiția pentru care doriți să modifcați structura devizului general și alegeți pagina Deviz General
  • selectați capitolul sub care doriți să adăugați un nou capitol și apăsați tasta INSERT
  • editați denumirea capitolului direct în tabel și apăsați tasta ENTER pentru a finaliza editarea
  • selectați capitolul pe care doriți să îl modifcați și folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Editare proprietăți
  • editați proprietățile capitolului și apăsați butonul Salvare

  Note:

  • dacă doriți să salvați șablonul, din bara de stare a ferestrei, în dreapta casetei cu șabloane, apăsați butonul Salvare, intoduceti denumirea șablonului nou creat și apăsați butonul Salvare
  • dacă doriți să schibați șablonul pentru Investiția curentă, din bara de stare a ferestrei, alegeți șablonul dorit și confirmați operația apăsând butonul OK 

   

   


 • Graficul general de realizare a investiției publice este reglementat prin HG 907/2016 formularul F6. Cu ajutorul acestui grafic putem planifica lunile calendaristice în care se execută fiecare lucrare (artcol, deviz sau obiect) din cadrul unui obiectiv de investiții.

  1. Cum setați data de început a proiectului?

  • poziționați cursorul mouse pe centrul barei de pe grafic din dreptul activității (obiect, deviz, articol) pentru care doriți să modifcați data de început
  • folosind funcția darg and drop (deplasare cu tasta stângă mouse apăsată) mutați activitatea pe grafic la data de început dorită

  2. Cum stabiliți nivelul de detalii afișate pe grafic?

  • din meniul Afișare     alegeți nivelul de detaliere pe vericală: Devize sau Articole
  • din meniul Afișare     alegeți nivelul de detaliere pe orizontală: Zile, Săptămâni, Luni

             

  Notă: pentru a putea afisa data de început, data de sfârsit, orele,muncitori, etc. este necesar sa accesți setările de pe butonul care se regasește in stânga jos a pagini, apoi selectați Tabel, selectați opțiunile de care aveți nevoie apoi apăsați butonul Salvare.

   

  3. Cum stabiliți ordinea în care se execută activitățile?

   

  • poziționați cursorul mouse pe coloana  Nr. din dreptul activității (obiect, deviz, articol) pe care doriți să o mutați 
  • folosind funcția darg and drop (deplasare cu tasta stângă mouse apăsată) mutați obiectul pe grafic la data de început dorită

   Observație:  Pentru a șterge săgețica ce leagă două activități dați dublu click (stânga) pe aceasta > Ștergere.

  4. Cum calculați durata pentru fiecare activitate în parte?

  • durata activităților se calculează automat la deschidere grafic folosind numărul total de ore manoperă pe activitate și numărul de muncitori din echipă
  • pentru recalcalculare selectați meniul Operații    și alegeți funcția Recalculare durată 

  5. Cum stabiliți condiționări și configurați drumul critic?

  • poziționați cursorul mouse pe finalul barei de pe grafic din dreptul activității (obiect, deviz, articol) pentru care doriți să setați condiționare
  • folosind funcția darg and drop (deplasare cu tasta stângă mouse apăsată) mutați cursor mouse pe începutul  p barei de pe grafic din dreptul activității (obiect, deviz, articol) pentru care doriți să setați condiționare

  6. Cum afișați Curba S? 

  • din meniul Afișare alegeți opțiunea Grafic Gantt și Curba S  
  • din panou stănga jos, alegeți valorile pe care doriți să le vedei pe Curba S: Muncitori, Greutate materiale, Ofertat și decontat

   

  7. Cum tipăriți Formularul F6, Graficul Gantt sau Diagrama PERT

  • din bara de butoane, apăsați butonul Export Gantt pentru a exporta Graficul Gantt în format PDF
  • din bara de butoane, apăsați butonul rapoarte pentru a exporta Formularul F6 - Graficul General (conformn HG 907/2016) in format PDF sau EXCEL
  • din bara de butoane, apăsați butonul Export PERT pentru a tipării  Diagrama PERT (Program Evaluation Review Technique) în format PDF

  8. Cum exportați Graficul Gantt pentru Microsoft Projecet Manager sau Primăvera?

  • din bara de butoane, apăsați butonul Export Microsft Project Manager pentru a exporta graficul configurat în format XML pregătit pentru import in Microsoft Project Manager
  • din bara de butoane, apăsați butonul Export Primavera pentru a exporta graficul configurat în format DBF pregătit pentru import in Primăvera

    


 • Situațiile de plată sau decontările se întocmesc periodic pentru un obiectiv de investiții și pot să cuprindă cantități de lucrări realizate, note de comandă suplimentară sau note de renunțare.  1. Cum adăugați un decont?

  • selectați investiția pentru care doriți să adăugați un decont și din bara de meniu prinicpală apăsați butonul  Adăugare->Adăugare decont
  • introduceți Denumirea și Data decontului și apăsați butonul Salvează

   

  2. Cum introduceți cantități de lucrări realizate, note de comandă suplimentară sau note de renunțare?

  • selectați devizul pe care doriți să îl decontați
  • selectați decontul pe care doriți să îl editați din bara de butoane principală
  • introduceți cantități realizate sau renunțate direct în tabel pe coloanele corespunzătoatre
  • adaugați articole noi în deviz dacă doriți să introduceți note de comandă suplimentară

  3. Cum decontați automat rest de realizat?

  • selectați investiția pentru care doriți să adăugați un decont și din bara de meniu prinicpală apăsați butonul Adăugare->Adăugare decont
  • introduceți Denumirea și Data decontului, bifați Decontează rest de realizat și apăsați butonul Salveaza

  4. Cum decontați procentual cantități realizate și cantități renunțate?

  • alegeți articolul dorit si folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Decontare Procentuala (CTRL+D) și introduceți procentul realizat sau procentul renunțat
  • apăsați butonul Aplică 

  5. Cum decontati lista de echipamente? 

  • selectați investiția pentru care doriți să decontați lista de echipamente
  • din bara de meniu prinicpală alegeți decontul pe care doriți să il folosiți
  • selectați tabul Echipamente
  • în coloana Realizat actual și coloana Renunțat actual introduceți cantitățile dorite

  6. Cum decontezi un deviz cu cantitate mai mare de 1?

  • În pagina Investiții, introdu cantitatea devizului
  • Exemplu: Camin apa, Cantitate 10
  • Deschide devizul, apasă butonul Setări, alege pagina Tabel și afișează câmpul Cantitate totală pentru a vedea cantitatea totală pentru fiecare articol în parte (cantitate articol * cantitate deviz)
  • Apasă butonul Adăugare decont
  • Introdu denumirea și data decontului și apasă butonul Adaugă
  • În bara de totaluri, la cantitate introduce cantitatea decontată  (Exemplu 5 cămine apă)
  • În mod automat programul va calcula cantitatea decontată pentru fiecare articol în parte și restul de realizat
  • poți de asemenea selecta pagina investiții, apăsa butonul setări, pagina tabel, afișa Cantitate decont și să introdu cantitatea de deviz decontată în decontul actual direct aici fără a mai deschide devizul

  7. Cum ajustați prețurile?

  Ordonanța de urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022 reglementează ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.
  Ordonanța de urgență nr. 64 din 9 mai 2022 reglementează ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

  • Selectați investiția, alegeți decontul și din meniul principal alegeți opțiunea Editare Decont sau Adăugare Decont
  • Alegeți tipul de ajustare al prețurilor: OG 15, OUG, 47 sau OUG 64 și introduceți coeficientul de actualizare
  • Apăsați butonul calcul și configurați parametrii necesari pentru a calcula automat coeficientul de ajustare (posibil doar daca Editati decont)
  • Apăsați butonul Salvare

  8. Cum tipariti rapoarte aferente decontarilor?

  • din bara de butoane principală, selectați decontul pentru care doriți să listați rapoarte, apăsați butonul Rapoarte, selectați rapoartele dorite și formatul dorit și apăsați Exporta

   


 • Scopul acestei lecții este să te ajute să imporți orice structură tabelară format excel sau pdf descărcată de pe SEAP sau primită de la parteneri, să compari investițiile și să exporți investiția ta pentru a o trimite unui partener sau către un program specializat de Management al Proiectelor.

   

  1. Cum poți importa orice structură tabelară format excel sau pdf descărcată de pe SEAP sau primită de la parteneri?  

  • Selectează dosarul în care dorești să imporți proiectul și folosind meniu contextual alege opțiunea Import expert
  • Apasă butonul Choose file și încarcă fișierul Excel sau PDF pe care dorești să îl imporți 
  • Apasă butonul Import și importa foile de lucru configurate
  • Închide fereastra, verifică importul și continuă lucrul pe devizele importate.
  Notă: Import expert folosește un serviciu de recunoaștere inteligentă a tabelelor dezvoltat de Amazon. Import expert în Windoc Deviz 6 este valabil doar cu Abonament de mentenanță și actualizare activ.

  2. Cum poți exporta devizele și echipamentele?

  • din colecția Investiții, directorul ofertate, selectează Investiția, Obiectul sau Devizul pe care vrei să îl exporți
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alege opțiunea Exportă
  • alege formatul în care dorești să exporți: Devize și Echipamentele, Cantități, Microsft Project Manager sau Primavera
  • apasă butonul Export
  • alege unde vrei să salvezi fișierul și apasă butonul Save

  3. Cum poți compara 2 sau mai multe investiții

  • din modulul investiții selectează investițiile pe care dorești să le compari, selectează a doua investiție ținând tasta CTRL apăsată (Ex. Casa P+1 Adi și Casa P+1 Marius)
  • din meniu operații alege opțiunea Raport expert
  • alege nivelul de detaliere la care dorești să realizezi raportul comparativ (Ex. Obiecte, Devize, Articole)
  • bifează  valorile pe care dorești să le vezi pe coloane (Ex. Materiale, Manopera, Utilaje, Transport, Echipamente)
  • observă diferențele de valori evidențiate cu roșu
  • modifică simbol sau denumire direct în tabel pentru articolele care dorești să apară pe aceeași linie în comparativ
  • exportă tabelul configurat în format Excel

  4. Cum poți crea un Raport personalizat cu Raport expert

  • din modulul investiții selectează investiția pentre care dorești să întocmești un raport personalizat
  • din meniu operații alege opțiunea Raport expert
  • alege nivelul de detaliere la care dorești să realizezi raportul (Ex. Obiecte, Devize, Articole)
  • bifează  valorile pe care dorești să le vezi pe coloane (Ex. Materiale, Manopera, Utilaje, Transport, Echipamente)
  • exportă tabelul configurat în format Excel

      
  5. Cum imporți prețuri de la Furnizori?

  • în fereastra principală a programului apasă butonul Articole (în stângă sus)
  • apasă click dreapta pe butonul Furnizori din colecția Articolele Proprii
  • apasă butonul Import, apoi deschide fisierul exemplu pentru a completa datele
  • după ce ai completat formularul apasă Browse, selectează fisierul dorit
  • apasă Import pentru a realiza importul

       

   

   


 • Modulul conturi îți permite să organizezi proiectele tale, să păstrezi informații despre clienții tăi și istoricul contactelor cu ei.

  1. Configurare tabel conturi

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din bara de butoane din subsolul ferestrei alegeți butonul Opțiuni coloane
  • bifați coloanele pe care doriți să le afișați (Ex. Cod, Cont, Contact, Mobil, Email, Oraș) în tabelul conturi și debifați coloanele pe care doriți să le ascundeți

  Note:

  • aveți posibilitatea să setați câmpurile obligatorii și câmpurile unice
  • aveți posibilitatea să stabiliți ordinea coloanelor în tabel, folosind funcția drag and drop, trageți coloana pe care doriți să o mutați peste coloana dupa care doriți să o mutați
  • aveți posibilitatea să ordonați înregistrările în tabel apăsând click pe denumirea coloanei după care doriți să realizați ordonarea

  2. Adaugare câmpuri personalizate

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din bara de butoane din subsolul ferestrei apăsând butonul Setări tabel
  • bifați activare câmp din dreptul câmpului pe care vreți să îl adăugați
  • introduceți denumirea câmpului și alegeți tipul câmpului
  • apăsați butonul Salvare

  3. Adăugare director

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din panoul din stânga al ferestrei, selectați directorul Conturi
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare director (sau apăsați tasta Insert)
  • introduceți denumirea directorului (Ex. Prospecti) și apăsați tasta Enter

  Notă: aveți posibilitatea să adăugați subdirectoare, selectând directorul în care doriți să adăugați, obținând astfel o structură de directoare arborescentă de până la 4 nivele.

  4. Adăugare conturi

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din panoul din stânga selectați directorul în care doriți să adăugați conturi (Ex. Prospecți)
  • poziționați cursorul în tabelul conturi și folosind meniul contextual (click dreapta mouse)alegeți opțiunea Adaugare cont
  • introduceți datele despre cont în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Salvare pentru a salva și a închide fereastra

  Notă: Puteți adăuga contrui și din modul Devize, selectați investiția, din stanga jos, apăsați butonul Setări tabel, alegeți pagina proprietăți, secțiunea Parteneri, apăsați butinul + și introduceți infromații despre Beneficar, Executant, Proiectant, Întocmit

  5. Adaugare investiții la conturi

  • selectați contul pentru care doriți să adăugați o investiție și din panoul de afișare istroic cont din partea dreaptă, apăsați + Investiție
  • Introduceți denumirea investiției, bifați Adaugă și deschide și apăsați butonul Salvare

  Notă: Investiția nou creată va avea completat Beneficiar contul la care a fost atasata

  6. Adăugare contacte

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul în care doriți să adăugați mai multe contacte și apăsați Enter pentru editare
  • din fereastra de editare a contului, apăsați butonul + din dreptul paginii Contacte
  • introduceți datele despre persoana de contact în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Salvare pentru a salva și a închide fereastra

  Notă: aveți posibilitatea să setați persoana de contact principală apăsând butonul steluța din dreptul numelui

   

  7. Căutare și filtrare conturi

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • selectați directorul în care doriți să faceți căutarea (Ex. Conturi)
  • introduceți criteriul în caseta Cautare din subsolul ferestrei

  Notă: aveți posibilitatea să filtrați conturile afișate după diverse criterii folosind butonul Filtrare din bara de butoane din subsolul paginii

  8. Identificare duplicate și unificare

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • selectați contul pentru care doriți să identificați duplicate și folosind meniul contextual (click dreapta mouse)alegeți opțiunea Identificare duplicate
  • selectați contruile pe care doriți să le unificați (Ctrl + Click mouse) și folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Unificare duplicate

  9. Import conturi

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din bara de stare a tabelei de afișare conturi apăsați butonul Import conturi
  • apăsați butonul Răsfoire pentru a alege fișierul excel care conține conturile pe care doriți să le importați
  • apăsați butonul Importă

  Notă: completați datele pe care doriți să le importați în fișierul Conturi.xlsx fără a modifica denumirea și ordinea coloanelor din fișier.

  10. Adaugare note și fișiere la conturi

  • din meniul principal al programului alegeți pagina Conturi
  • din tabelul conturi selectați contul pentru care doriți să adăugați note
  • din bara de butoane a panoului de afișare istoric oportunitate apăsați butonul Adaugare Nota
  • selectați sau adăugați Tipul notei (Ex. Telefon)
  • introduceți descrierea și apăsați butonul Răsfoire dacă doriți să atașați un fișier
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva nota și a închide fereastra de editare

  Nota: aveți posibilitatea să afișați și să exportați notele Folosind meniul porincipal dreapta sus : Administrare entități diverse: Note și fișiere

   


 • Tabloul de bord vă ajută să aveți o imagine de ansamblu asupra activităților din întreaga organizație.

  Setare panouri afișate

  • din bara de meniu a programului alegeți opțiunea Administrare entități diverse > Setări generale > Tablou de bord.
  • apăsați butonul ascundere/afișare din dreptul panoului e care doriți șă îl ascundeți sau afișați
  • apăsați săgeată sus sau jos pentru a stabili poziția panourilor din tabloul de bord
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva setările efectuate

  1. Planificare

  Panoul de planificare afișează număr de investiții și decontări scadente.

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții și decontări doriți să fie afișate în calendar
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link din caseta Scadente

  2. Stadiu Investiții

  Panoul stadiu Investiții afișează Investițiile în curs grupate pe stadii, folosind pâlnia.

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege modulul în care doriți să navigați folosind link-urile din panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați investițiile în panou

   

  3. Acțiuni utilizatori

  Panoul de acțiuni utilizatori afișează numărul entităților adăugate de utilizatori într-o perioadă de timp.

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror acțiuni doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege entitățile care doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați acțiunile utilizatorilor
  • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

   

  4. Devize

  Panoul de afișare Devize afișează detalii despre investițiile în curs.

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați investițiile în panou
  • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

   

  5. Hartă investiții

  Panoul hartă oportunități sau activități permite planificarea traseului pentru vizitare clienți folosind Harta Google.

  • folosiți butonul setări  din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții doriți să le veedeți pe hartă
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să vedeți investițiile pe hartă
  • folosiți butonul localizare automată pentru a localiza automat adresele clienților pe Harta Google
  • folosiți butonul export pdf din dreapta sus pentru a exporta în format pdf harta cu traseul optim

  6. Investiții

  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege utilizatorii a căror investiții doriți să fie afișate în panou
  • folosiți butonul setări din dreapta sus pentru a alege intervalul de timp pentru care doriți să afișați investițiile în panou
  • folosiți butonul export excel din dreapta sus pentru a exporta în format excel informațiile din panou

   

   


 • Funcțiile pentru configurarea programului de Deviz 360 pot să fie accesat de către administrator.

  • din meniul principal al programului apăsă click pe Administrare din dreapta sus
  • din submeniul ce se deschide selectati Utilizator

   

   

  • în partea stângă click dreapta pe utilizatori Adăugare utilizator

  • Introdu numele utilizatorului și apasă tasta Enter
  • completează detaliile utilizatorului, email, mobil, parola și apasă butonul Salvare
  • alege pagina Permisiuni utilizator, bifează acțiunile la care dorești să aibă access utilizatorul, acestea sunt:
   1. Adăugare = poți adăuga dosare/investiții/obiecte/devize/articole
   2. Editare = poți edita dosare/investiții/obiecte/devize/articole
   3. Ștergere = poți sterge dosare/investiții/obiecte/devize/articole
   4. Export = poți exporta investiții/obiecte/devize
   5. Modificare entități străine = poți modifica investiții/obiecte/devize/articole care nu au fost creeate de tine
   6. Vizualizare entități străine = poti vizualiza investiții/obiecte/devize/articole care nu au fost creeate de tine
  • bifează zonele conturilor pe care dorești să le vadă sau debifează Zone dacă dorești să vadă toate conturile
  • bifeză adresele IP de la care dorești să permiți utilizatorului să se conecteze sau debifeză access IP dacă nu dorești să îl limitezi și apasă butonul Salvare
  • alege pagina Abonamente, bifează modulele la care dorești să aibă access utilizatorul (Devize, Conturi) și apasă butonul Salvare

  Notă 1: dacă restricționezi accesul utilizatorilor la conturi în funcție de Zonă, e important să definești acest câmp obligatoriu la adăugare cont nou. Din meniul principal al programului, alege pagina Conturi, din bara de butoane stanga, jos, alege butnul Setări campuri vizibile și în dreptul câmpului Zonă, bifează Setare obligatoriu.

  Notă 2 : pentru a putea adăuga un nou utilizator  și a avea acces la taburile Clienti și Devize,este necesar să dețineți 2 abonamente Deviz 360.