Windoc Deviz - program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Ghid de utillizare și lecții video Windoc Deviz 5


 • Scopul acestei lecții este să te ajute să îți formezi o privire de ansamblu asupra activitații de elaborare devize de lucrări în construcții și instalații.

   

  Resurse
  În orice activitate de construcții și instalații avem de a face cu cinci tipuri de resurse:

  1. Materiale (Ex. Mortar tencuială)
  2. Manoperă (Ex. Zidar)
  3. Utilaje (Ex. Mașină de tencuit)
  4. Transport (Ex. Transport rutier)
  5. Echipamente (Ex. Aparat de aer condiționat 12.000 BTU)

  Articole de deviz

  Cu ajutorul primelor patru tipuri de resurse se pot crea articole de deviz sau norme de deviz. Articolele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje și transport pe unitatea de măsură dintr-o lucrare.

  De exemplu pentru realizarea unui metru pătrat de "Tencuieli Baumit aplicate mecanizat, 2cm grosime" (CF13A01+) sunt necesare următoarele cantități de reurse:

  • Materiale: Mortar tencuială 29,10 kg; Sprit de ciment Baumit 10,40 kg
  • Manoperă: Muncitor deservire 0,11 ore; Zidar 0,25 ore
  • Utilaje: Mașina de tencuit 0,07 ore; Utilaj de ridicat 0,01 ore

  Articolele de deviz sunt grupate în capitole (Ex. Tencuieli), capitolele în indicatoare (Ex. Construcții) și indicatoarele în ediții (Ex. Tehnologii noi ediția 2014).

  Devize
  Cu ajutorul articolelelor de deviz putem crea liste cu cantități de lucrări sau devize. Fiecărui articol de lucrare, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului cu denumirea acestuia şi unitatea de măsură. Cantităţile de lucrări din listă se stabilesc corespunzător fiecărui articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia.

  Exemplu deviz "Alimentare cu apă":

  • AcE101A1+ Camin de inspectie Wavin SG 315 - 1 buc.
  • ACE11XA Montare contor apa in camin bransament - 1 buc.

  Devizele se grupează pe obiecte. Obiectele se grupează în investiții sau obiective de investiții.

  Liste de echipamente
  Devizele, Obiectele sau Investițiile pot avea atașate Liste de Echipamente, Utilaje sau Dotări.
  De exempul devizul de Alimentare cu apă poate avea atașată o listă de echipamente care să conțină echipamentul Contor apă. Echipamentele, utilajele sau dotările se disting de resursele utilizate în devize prin faptul că necesită întocmirea unei fișe tehnice și a unui certifcat de garanție.

  Rapoarte
  Rapoartele care pot fi generate cu ajutorul programului WinDoc Deviz sunt:

  • Formularele F1-F6, Deviz General și Devizul Obiectului conform HG 907 din 2016
  • Liste de resurse materiale, manopera, utilaj si transport

  Rapoartele pot fi afisate în format excel sau pdf, formatate pentru tipărire. Dosarul de raportare poate fi realizat automat in format excel sau .pdf.

  Decontare
  După încheierea contractului de execuție cu beneficiarul, executantul are obligația, pe lângă facturile emise periodic, să prezinte acestuia situații de plată care justifică sumele facturate. Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. Pe lângă aceste formulare la decontare mai aveți posibilitatea să tipăriți Centralizatorul situațiilor de plată și Raport cumulativ al situaților de plată.


 • La baza elaborării devizelor sau a listelor cu cantități de lucrări este HG 907 din 2016 formularul F3. Conform acestui formular, devizele se grupează în obiecte și obiectele în obiectiv. Fiecărui articol de lucrare din cadrul devizului, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului cu denumirea acestuia şi unitatea de măsură. Cantităţile de lucrări din listă se stabilesc corespunzător fiecărui articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia.

   

  1. Cum instalați programul WinDoc Deviz?

  • deschideţi programul la alegere: Internet Explorer,Google Chrome sau Mozilla Firefox  şi în bara de adrese introduceţi adresa www.deviz.ro, apăsați butonul Descarcă WinDoc Deviz, introduceţi adresa de e-mail și datele de identificare cerute și apăsați butonul Înregistrare
  • deschideți e-mailul primit, descărcați kitul de instalare și instalați programul WinDoc Deviz

  Notă: după instalare și lansare în execuție, programul WinDoc Deviz vă solicită înregistrarea licenței. Pentru înregistrare licență comercială sau de test, folosiți utilizatorul și parola indicate în e-mailul primit sau contactați reprezentanții Softmagazin

  2. Cum creaţi un deviz?

  • selectaţi colecţia Obiective(Investiții), directorul Ofertate și, folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare obiectiv   
  • introduceţi denumirea Obiectivului (Ex. Blocul de locuințe C2) şi apăsaţi butonul Adaugă  
  • selectaţi obiectivul (investiția) nou creat şi folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Adaugare obiect  
  • introduceţi denumirea obiectului (Ex. Amenajări interioare) şi apăsaţi butonul Adaugă 
  • selectaţi obiectul nou creat şi folosind meniul contextual (click dreapta mouse) alegeți opțiunea Adaugare deviz
  • introduceţi denumirea devizului (Ex. Tencuieli și zugrăveli interioare scara 2) şi apăsaţi butonul Adaugă 

  Notă: dacă doriţi să modificaţi cursul euro, beneficiarul, executantul, proiectantul, baza de preț sau recapitulația, selectaţi investiţia şi, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Proprietăți obiectiv. Alegeți pagina corespunzătoare (General, Parteneri, Preturi), operați modificările și apăsați butonul Modifica.

   

  3. Cum adăugați articole în deviz?

  • selectaţi devizul în care doriți să adaugaţi articole de deviz şi, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare 
  • introduceţi criteriul de cautare (Ex. Turnare beton) şi apăsaţi butonul Caută sau tasta Enter
  • alegeţi articolul de deviz din rezultatele afişate, modificați cantitatea articolului în caseta corespunzatoare și apasați butonul Adaugă sau tasta Enter
  • alegeți resursa potrivită din lista de resurse neexplicitată (dacă este cazul) și apăsați butonul Adaugă sau tasta Enter
  • repetaţi operaţiile până când adaugaţi toate articolele de deviz care compun devizul dumneavoastră 

                  

  Note:

  • la poziționare cursor mouse pe simbolul unui articol afișat ca rezultat la căutarea dumneavoastră, puteți vizualiza rețeta sau detalii despre articolul respectiv;
  • la adăugare articol puteți selecta tipul articolului pe care doriți să îl adăugați în deviz (Norma, Furnizori, Material, Manopera, Utilaj, Transport, Liste de resurse); 
  • dacă doriți să adaugați o resursă de tip material, manoperă, utilaj, transport pe aceeași poziție cu norma, aveți posibilitatea să bifați opțiunea pe aceeași poziție cu norma înainte de a apăsa butonul Adăugare
  • articolele de deviz vor fi adaugate sub poziția selectată inainte de a apela funcția Adaugare articol


  4. Cum modificați recapitulaţia la deviz?

  • selectaţi devizul în care doriţi să modificați Recapitulaţia
  • modificați denumirea indicilor sau valoarea lor direct în tabel

  Notă: dacă doriți sa salvați recapitulația modificată pentru a o folosi și in alte devize, folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Salvare recapitulație. Introduceți denumirea recapitulației și apăsați butonul Salvează recapitulația. Noua recapitulație va fi salvată în secțiunea Articole proprii > Recapitulații.


  5. Cum adaugați colecții de investiții?

  • selectați colecția Investiții și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adaugare director
  • introduceți denumirea directorului nou creat "Ofertate 2013" și apăsați butonul Adaugă

  Notă: dacă doriți să mutați investiții dintr-o colecție în alta, folosiți funcția de Copiere respectiv Lipire din meniul contextual

  6.Cum adăugați rapid investiții, obiecte, devize și articole în deviz?

  • selectați colecția Investiții directorul Oferte
  • în tabelul cu investiții din partea dreaptă selectați Investiția sub care doriți să adăugați și apăsați tasta Insert
  • introduceți denumirea investiției și apăsați tasta Enter
  • repetați operațiile de mai sus dacă doriți să adaugați investiții noi
  • selectati investiția în care doriți să adăugați Obiecte și apăsați tasta Enter pentru a o deschide
  • selectați obiectul sub care doriți să adăugați și apăsați tasta Insert pentru a adăuga un obiect nou
  • repetați operațiile de mai sus dacă doriti să adăugați obiecte noi
  • selectați obiectul în care doriți să adăugați devize și apăsați tasta Enter pentru a-l deschide
  • selectați devizul sub care doriți să adăugați și apăsați tasta Insert pentru a adăuga un deviz nou
  • repetați operatiile de mai sus dacă doriți să adăugați mai multe devize noi
  • selectați devizul în care doriți să adaugați articole și apăsați tasta Enter pentru a-l deschide
  • selectați articolul sub care doriti să adăugați și apăsati tasta Insert pentru a adăuga un articol nou
  • alegeți articolul portivit și apăsati tasta Enter pentru a-l adăuga în deviz
  • introduceți cantitatea și apăsați tasta Enter pentru a salva

  Nota: aveți posibilitate să folosiți și alte metode de adaugare articole în deviz: adăugare asistată și adaugare din structura arborescentă.

  7. Cum grupați articole din deviz în capitole?

  • selectați articolele din deviz pe care doriți să le grupați (Ctrl + Click stânga mouse) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți optiunea Grupare articole
  • alegeți opțiunea Capitol, introduceți denumirea capitolului și apăsați tasta Adauga capitol

   

  8. Cum creați o structură folosind șabloane de investiții?

  • selectați dosarul în care doriți să adăugați Șablonul
  • din panou stânga, alegeți Șabloane și apăsați butonul + din dreptul șablonului de investiție pe care doriți să îl adăugați (Construcții, Drumuri sau Poduri)


 • Dacă trebuie să creați devizul pornind de la un desen sau o planșă, aveți posibilitatea să calculați cantitățile de lucrări folosind formule cu parametrii și explicații în dreptul fiecărui articol din deviz și să tipăriți raportul antemăsurătoare.

  Cum calculați cantitățile articolelor din deviz folosind formule de calcul cu parametrii?

  • selectați articolul pentru care doriți să calculați cantitatea și, folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare formulă
  • în fereastra de calcul cantități de lucrări apăsați butonul + pentru a adăuga pametrii de care aveți nevoie în formula de calcul și modifcați simbolul, valoarea și denumirea lor direct in tabel
  • apăsați butonul + din dreptul parametrilor pentru a-i adăuga în formula de calcul și click pe operatorii pe care doriți să îi utilizați în formula de calcul
  • editați formula (Ex.[lungime]*[latime]*[inatime]) de calcul pentru a ajunge la valoarea dorită și apăsați butonul Modifică pentru a salva formula și a modifica cantitatea articolului in deviz
  • apăsați butonul Opțiuni raportare și în pagina F3 bifați opțiunea Afișare formule calcul cantități
  • din bara de butoane a editorului de deviz, apasați butonul Tipăreste raport F3 pentru a lista raportul F3 cu formulele explicitate

  Note:

  • folosiți butonul Text pentru a insera explicații în formula dumneavoastră, fară a afecta calcula sau valoarea acesteia
  • folosiți butonul Subtotal pentru a insera un subtotal calculat la un moment dat în raport (Subtotalul va fi calculat pentru formula scrisă de la ultima explicație {} în jos
  • folosiți butonul Total pentru a insera totalul obținut prin calcularea formulei în textul formulei
  • folosiți butonul Înlocuire pentru a înlocui parametri cu valorile lor (operația este ireversibilă)
  • folosiți butonul Explicit pentru a insera in textul formulei parametri, valoarea lor și denumirea completă
  • din bara de butoane a editorului de deviz, apăsați butonul Instrumente și bifați opțiunea Afișare forumule pentru a vedea in editorul de deviz formulele introduse în dreptul articolelor

   


 • Prețurile unitare la resurse de tip materiale, manoperă, utilaje și transport pot fi setate la nivel de investiție, obiect sau deviz. Prețurile resurselor pot fi prețuri de referință, modificate direct în tabel, preluate din oferte de la furnizori, preluate din alte investiții sau preluate din baze de preț.

  1. Cum modificați preţul la materiale?

  • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să modificaţi preţul unitar al materialelor şi, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Navigare pagini > Lista materiale (Ctrl+M)
  • în lista de materiale apăsaţi click pe preţul unitar al materialelor pe care doriţi să le modificaţi
  • introduceţi preţul unitar dorit şi apăsaţi butonul Salvează
  • reveniți în fereastra devizului folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți Navigare pagini > Lista cantități lucrări (Ctrl+D)
  • apăsați butonul Calculează  pentru a actualiza valoarea devizului

  Notă: dacă doriţi să setaţi preţ unitar identic la mai multe resurse din listă, selectați resursele pentru care doriţi să setaţi preţul unitar (CTRL + click pe rândul de selectat) și, folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preț unitar

  2. Cum preluaţi preţuri la materiale din oferte de la furnizori?

  • selectați investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al materialelor și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Navigare pagini > Lista materiale (Ctrl+M)
  • selectați materialul pentru care doriți să preluaţi prețul de la furnizori şi apăsaţi tasta Enter
  • selectați oferta potrivită şi apăsaţi tasta Enter pentru a modifica prețul

  Notă: dacă unitatea de măsură a materialului din deviz diferă față de unitatea de măsură a materialului ales din oferta de la furnizor, programul va cere să introduceți raportul pentru conversie

  3. Cum preluaţi preţuri la resurse din preţurile de referință?

  • selectați investiția, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al materialelor și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Navigare pagini > Listă materiale (Ctrl+M)
  • selectați materialele (Ctrl+click mouse) pentru care doriți să preluaţi prețul de referință și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preluare
  • alegeți pagina Referință și apăsați butonul Preluare automată pentru a prelua automat prețul de referință pentru toate materialele selectate

  Notă: prețurile de referință sunt prețuri predefinite pentru toate materialele din baza de date, preţ mediu de pe piaţă sau preţ 449 actualizat cu indici de creştere de la statistică pe clase CAEN

  4. Cum preluaţi preţul la resurse din alte investiții

  • selectați investiția, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al materialelor și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Navigare pagini > Lista materiale (Ctrl+M)
  • selectați materialele (Ctrl+click mouse) pentru care doriți să preluaţi prețul din alte investiții și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preluare
  • alegeți pagina Investiții, alegeți investiția din care doriți să preluați prețurile și apăsați butonul Preluare automată pentru a prelua automat prețurile la toate materialele selectate din investiția aleasă

  5. Cum modificaţi preţul la manoperă?

  • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar la manoperă și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Navigare pagini > Listă manoperă Salvează
  • în lista de manoperă apăsaţi click pe preţul unitar al meseriilor pe care doriţi să o modificaţi
  • introduceţi preţul unitar dorit şi apăsaţi butonul Salveaza
  • reveniți în fereastra devizului, folosind meniul contextual alegeți Navigare pagini > Lista cantități lucrări
  • apăsaţi butonul Calculează   pentru a actualiza valorile totale ale devizului

  Note:

  • dacă doriţi să setaţi preţ unitar identic la mai multe meserii din listă, selectați resursele pentru care doriţi să setaţi preţul unitar (CTRL + click) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preț unitar
  • dacă doriţi să preluaţi preţuri de referință sau preţuri din alte investiții pentru resursele de tip manoperă, apelaţi funcţiile descrise anterior pentru lista de materiale.

  6. Cum modificaţi preţul la utilaje?

  • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar la utilaje și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Navigare pagini > Listă utilaje (Ctrl+U)
  • în lista de utilaje apăsați click pe prețul utilajului căruia doriţi să-i modificaţi preţul unitar
  • introduceţi noul preţ unitar şi apăsaţi butonul Salvează
  • reveniți în fereastra devizului folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți Navigare pagini > Listă cantități lucrări

  Notă: dacă doriţi să preluaţi prețuri de la furnizori, preţuri de referinţă sau preţuri din alte investiţii pentru utilajele din listă, apelaţi funcţiile descrise anterior pentru lista de materiale.

  7. Cum modificaţi preţul la transport?

  • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar la transport şi, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Navigare pagini > Listă transport (Ctrl+T)
  • în lista de transport dați click pe prețul resursei de tip transport căreia doriţi să-i modificaţi preţul unitar
  • introduceţi noul preţ unitar şi apăsaţi butonul Salvează
  • reveniți în fereastra devizului folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți Navigare pagini > Listă cantități lucrări

  Notă: dacă doriţi să preluaţi preţuri de referinţă sau preţuri din alte investiţii pentru resursele de tip transport, apelaţi funcţiile descrise anterior pentru lista de transport.

  8. Cum adăugați cost de transport pe greutatea materialelor (fracht mediu)?

  • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să calculaţi cost de transport pe greutatea materialelor și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Navigare pagini > Listă materiale (Ctrl+M)
  • în lista de materiale apăsaţi click pe preţul auto (lei/tonă/km) al materialului pe care doriţi să-l modificați
  • introduceți preţul unitar dorit şi apăsaţi butonul Salvează
  • în același mod, apăsaţi click pe distanță (km).
  • introduceți preţul unitar dorit şi apăsaţi butonul Salvează
  • reveniți în fereastra devizului folosind meniul contextual (click dreapta mouse)alegeți Navigare pagini > Listă cantități lucrări (Ctrl+D)

  Note:

  • dacă doriţi să setaţi preţ unitar identic la mai multe resurse din listă, selectați resursele pentru care doriţi să setaţi preţul unitar (CTRL + click pe rândul de selectat) și, folosind meniul contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preț unitar. Introduceți valoarea dorită pentru Preț auto și dați Modifică. Apoi repetați operația, introduceți valoarea dorită pentru Distanță și alegeți Modifică
  • costul de transport este calculat în funcţie de greutatea specifică a materialului, distanţa de parcurs şi preţul pe tonă/km.

  9. Cum calculaţi sporuri la articolele din deviz pentru a ajunge la o valoare dorită?

  • bifați articolele pentru care doriţi să calculaţi sporuri (Ctrl+A sau Ctrl+click) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Sporuri > Aplicare sporuri
  • introduceţi valoarea finală la care doriţi să ajungeţi sau sporul pe material, manoperă, utilaj, transport în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Salvează
  • alegeți modul de aplicare a sporurilor: aplicat la preț unitar sau aplicat la cantitate
  • apăsați butonul Aplică și confirmați aplicarea sporurilor la deviz

                                                 

  Note:

  • dacă doriți să setați sporuri la nivel de Investiție (calcul invers investiție), selectați investiția, apăsați butonul Deviz (din bara de butoane principală), selectați toate articolele din investiție, apăsați butonul sporuri și urmați pașii descriși mai sus
  • dacă doriți să afișați sporurile introduse, apăsați butonul Instrumente din bara de butoane a devizului și bifați caseta Sporuri
  • dacă doriți să resetați sporurile introduse selectați articolele ((Ctrl+A sau Ctrl+click) pentru care doriţi să resetați sporurile și folosind meniul contextual, alegeți Sporuri > Resetare sporuri

  10. Cum evidenţiaţi materialele aprovizionate de beneficiar în devize?

  • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să evidenţiaţi materialul aprovizionat de beneficiar
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Navigare pagini > Listă materiale (Ctrl+M) pentru a afişa lista de materiale aferentă devizului, obiectului sau investiţiei selectate
  • apăsați butonul Instrumente din bara de butoane (stânga) și bifați opțiunea Afisare material beneficiar pentru a afişa coloana de cantităţi materiale aprovizionate de beneficiar
  • în dreptul fiecărui material editaţi caseta Cantitate material beneficiar şi apăsaţi butonul Salvează
  • dacă doriți să declarați simultan mai multe materiale ca fiind aprovizionate de beneficiar, selectați materialele care vor fi aprovizionate de beneficiar (Ctrl + Click mouse) și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Cantitate material beneficiar 
  • introduceți procentul și apăsați butonul Aplica procent
  • apăsaţi butonul Calcul pentru a recalcula valoarea devizelor fară materiale aprovizionate de beneficiar
  • apăsaţi butonul Opțiuni raportare, alegeţi pagina F3 şi bifaţi sau debifaţi opţiunea Material beneficiar scăzut înainte de recapitulaţie
  • apăsaţi butonul Opțiuni raportare, alegeți pagina C6-C9 şi bifaţi sau debifaţi opţiunea Material beneficiar defalcat

  Notă: Materialele aprovizionate de beneficiar pot fi afişate în raportul F3 (Lista cu cantităţi de lucrări) şi în raportul C6 (Lista de materiale) dacă bifaţi opţinea de afişare Material beneficar defalcat în C6.

  11. Cum creați o bază de preț

  • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să salvați prețurile într-o bază de preț
  • apăsaţi butonul Listă de materiale, manoperă, utilaj, transport pentru a afişa lista de resurse aferentă devizului, obiectului sau investiţiei selectate
  • selectați resursele pentru care doriți să salvați prețurile într-o bază de preț
  • apăsați butonul Salvează din bara de butoane a devizului
  • bifați baza de preț în care doriți să salvați prețurile sau introduceți denumirea unei baze de preț nouă și apăsați butonul Salvează

        

  12. Cum preluați prețuri dintr-o bază de preț

  • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să preluați prețurile dintr-o bază de preț
  • apăsaţi butonul Lista de materiale, manopera, utilaj, transport pentru a afişa lista de resurse aferentă devizului, obiectului sau investiţiei selectate
  • selectați resursele pentru care doriți să preluați prețurile dintr-o baza de preț și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modifcare prețuri > Preluare prețuri
  • alegeți baza de preț din care doriți să preluați prețurile și apăsați butonul Preluare automată

  Note:

  • resursele ale căror prețuri vor fi găsite în baza de preț, vor avea fundalul colorat diferit și în coloana Tip preț compleTați Baza de preț.
  • dacă doriți să calculați o investiție cu prețurile dintr-o bază de preț creată anterior, selectați investiția, folosind meniul contextual alegeți opțiunea Proprietăți investiție, alegeți pagina Prețuri, selectați baza de prețuri și apăsați butonul Aplică 

   

  13. Cum afișați prețurile in Euro

  • selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să afișați prețul în Euro
  • apăsaţi butonul Opțiuni raportare , alegeți tabul Genaral
  • bifați Afișază prețuri în moneda alternativă și apăsați butonul Salvare

  Notă: Dacă doriți sa vă afiseze prețul in Euro în program este necesar să apelați butonul Setari si se bifează optiunea Afișază în Euro


 • Articolele sau normele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje și transport pe unitatea de măsură dintr-o lucrare. Normele de deviz sunt orientative și pot fi modificate de către utilizator. Normele de deviz sunt grupate în capitole, capitolele sunt grupate în indicatoare și indicatoarele sunt grupate în colecții. Fiecare normă poate să conțină una sau mai multe variante și fiecare variantă de articol poate să conțină una sau mai multe liste de resurse neexplicitate.  1. Cum creați un articol nou?

  • selectaţi modulul Articole   , colecția Articole proprii : Norme simple in partea dreapta a aplicatie
  • folosind meniul contextual (click dreapta mouse) alegeți opțiunea Adaugare Indicator, introduceți denumirea Indicatorului (Ex. Construcții) și apăsați butonul Adaugă
  • selectați Indicatorul nou creat, folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adăugare capitol introduceți denumirea Capitolului (Ex. Compartimentari) și apăsați butonul Adaugă
  • selectați capitolul nou creat, folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Adaugare articol introduceți simbolul, unitatea de masură și denumirea Articolului (Ex. Denumire: Turnare beton in fundații, Simbol: CA01A11) și apăsați butonul Adaugă
  • in panoul din dreapta, în articolul nou creat, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adaugare articol, alegeți tipul de resursă pe care doriți să o adaugați (Material, Manoperă, Utilaj, Transport, Lista resurse)
  • scrieţi criteriul de căutare şi apăsaţi butonul Caută sau tasta Enter
  • alegeţi materialul, manopera, utilajul, transportul sau lista de resurse pe care doriţi să o adăugaţi în reţeta articolului
  • modificați cantitatea (consumul specific) în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Adaugă sau tasta Enter
  • repetați operația de adăugare pana cand articolul de deviz este complet

  Nota: Pentru adaugare articol nou creat în deviz

  • selectați devizul în care doriți să adaugați și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare articol
  • introduceți criteriul de căutare (parte din Simbol sau denumire) și apăsați butonul Caută sau tasta Enter
  • alegeţi norma proprie pe care doriţi să o adăugaţi în deviz, modificați cantitatea în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Adauga sau tasta Enter
  • pentru a putea finaliza un cu succes adăugarea unui nou articol este necesar să adăugați și resursa noului articol pentru a putea realiza prețul unitar.

  2. Cum modificați un articol existent?

  • selectaţi devizul în care se află articolul pe care doriţi să îl modificaţi
  • bifaţi caseta Reţetă pentru a afişa reţeta articolului din deviz
  • selectați materialul, manopera, utilajul sau transportul pe care doriţi să îl ştergeţi din reţetă, folosind meniul contextual(click dreapta mouse)
  • alegeți opțiunea ștergere şi confirmaţi ştergerea resursei
  • apăsaţi click pe simbolul, denumirea, um, cantitatea sau preţul unitar al resursei pe care doriţi să o modificaţi, efectuaţi modificările necesare şi apăsaţi butonul Salvează
  • selectați resursa sub care doriți să adăugați și,folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adaugare articol, alegeți tipul de resursă pe care doriți să o adăugați (Material, Manoperă, Utilaj, Transport, Lista resurse) scrieţi criteriul de căutare şi apăsaţi butonul Caută sau tasta Enter
  • alegeţi materialul, manopera, utilajul, transportul sau lista de resurse pe care doriţi să o adăugaţi în reţeta articolului, modificați cantitatea (consumul specific) în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Adaugă sau tasta Enter
  • repetați operația de ștergere, modificare sau adaugare resurse pana cand articolul de deviz este complet și corect
  • dacă doriți, puteți modifica Simbolul și Denumirea articolului astfel modificat apasând click pe cele doua

  Nota 1: Pentru a salva articolul modificat

  • selectați articolul modificat şi, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Salvare 
  • bifați capitolul din indicatorul in care doriți să salvați articolul și apăsați butonul Salvează

  Nota 2: Pentru adaugare articol modificat în deviz

  • selectați devizul în care doriți să adăugați și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare articol
  • introduceți criteriul de căutare (parte din Simbol sau denumire) și apăsați butonul Caută sau tasta Enter
  • alegeţi norma proprie pe care doriţi să o adăugaţi în deviz, modificați cantitatea în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Adaugă sau tasta Enter

  3. Cum creaţi o normă compusă?

  • selectaţi modulul Articole, colecția Articole proprii : Norme compuse
  • folosind meniul contextual (click dreapta mouse) alegeți opținea Adăugare Indicator, intorduceți denumirea Indicatorului (Ex. Instalații) și apăsați butonul Adaugă
  • selectați Indicatorul nou creat, folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adăugare capitol, introduceți denumirea Capitolului (Ex. Alimentare apa) și apăsați butonul Adaugă
  • selectați capitolul nou creat, folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Adăugare articol, introduceți simbolul, unitatea de masură și denumirea Articolului (Ex. Denumire: Cămin apă, Simbol: CAM01) și apăsați butonul Adaugă
  • în articolul nou creat, folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Adăugare articol
  • scrieţi criteriul de căutare pentru articolul pe care doriți să il adâugați in norma compusă şi apăsaţi butonul Caută sau tasta Enter
  • alegeţi articolul pe care doriţi să îl adăugaţi în norma compusă, modificați cantitatea (consumul specific) în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Adaugă sau tasta Enter
  • repetați operația de adăugare până când norma compusă este completă

  Nota: Pentru adaugare normă compusă în deviz

  • selectați devizul în care doriți să adaugați și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare articol
  • bifați caseta Articole proprii, introduceți criteriul de căutare (parte din Simbol sau denumire) și apăsați butonul Caută sau tasta Enter
  • alegeţi norma compusă pe care doriţi să o adăugaţi în deviz, modificați cantitatea în caseta corespunzătoare și apăsați butonul Adauga sau tasta Enter
  • alegeți opțiunea de adăugare în deviz (Articole, Articol cumulat sau Normă compusă) și apăsați butonul Adaugă

  4. Cum creați resurse noi sau liste de resurse?

  • selectaţi modulul Articole, colecția Articole proprii : Resurse
  • selectați tipul resursei: Material, Manopera, Utilaj, Transport, Liste material, Liste manoperă, Liste utilaj, Liste transport
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Adaugare resursă
  • introduceți Simbolul (codul), Denumirea, Unitatea de masura, Prețul, Greutatea specifică (daca e cazul) și apăsați butonul Adaugă
  • dacă ați adăugat o Lista de resurse, selectați lista nou creată și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare resursă
  • Alegeți resursa pe care doriți să o adăugați in listă (trebuie sa fie creată anterior) și apăsați butonul Adaugă

   


 • Recapitulația sau încheierea de deviz include cheltuielile indirecte suportate de către executant pentru realizarea obiectivului de investiții: impozitele pe salarii datorate de angajator, cheltuielile de regie și profitul.

  1. Cum modificaţi indicii dintr-o recapitulaţie?

  • selectaţi devizul pentru care doriţi să modificaţi recapitulaţia
  • în tabelul Recapitulaţie din deviz selectaţi denumirea sau valoarea indicilor pe care doriţi să îi modificaţi, efectuaţi modificările necesare şi apăsaţi butonul Salvează
   Apăsați butonul Calculare deviz , pentru a recalcula valoarea recapitulației.

  Note: dacă doriți să refolosiți recapitulația, selectați recapitulația din deviz și, folosind meniul contextual, apăsați butonul Salvare recapitulație. Introduceți denumirea recapitulației și apăsați butonul Salvează recapitulația. Recapitulația salvată o puteți regăsi în panoul din stânga, secțiunea Articole proprii, Recapitulații.

  2. Cum adăugați indici intr-o recapitulaţie?

  • selectaţi devizul pentru care doriţi să modificaţi recapitulaţia
  • în panoul din stanga jos, selectați Recapitulație, alegeți recapitulația și apăsați click pentru a o deschide
  • apasați butonul + din dreptul indicelui pe care doriți să îl adăugați în deviz
  • Apăsați butonul Calculare , pentru a recalcula valoarea recapitulației.

  3. Cum ştergeţi indicii dintr-o recapitulaţie?

  • selectaţi devizul pentru care doriţi să modificaţi recapitulaţia
  • în tabelul Recapitulaţie din deviz bifaţi indicii pe care doriţi să îi ştergeţi (CTRL + CLICK STANGA MOUSE) şi apăsaţi butonul stergere (sau, folosind meniul contextual, alegeți comanda „Ștergere”)
  • Apăsați butonul Calculare , pentru a recalcula valoarea recapitulației.

  4. Cum afișați Recapitulația în decontare?

  • din meniul principal selectați tabul Decontare
  • apăsați butonul de Setari din stânga sus 
  • bifați optiunea Afișare prețuri

   

   

  5. Cum aplicați recapitulația pe investiție?

  • din meniul principal selectați tabul Deviz/Decont
  • apăsați click-dreapta pe numele Investiției
  • alegeți opțiunea Proprietăți obiectiv selectati tab-ul Prețuri
  • alegeți investiția dorită și apăsați butonul Aplică
  • după ce ați aplicat recapitulația apăsați butonul Modifica

   

  6. Începând cu 1 Ianuarie 2019 s-a modificat recapitulația la devize

  • Am creat o nouă Recapitulație 2019 iar recapitulația standard valabilă până in anul 2017, am redenumit-o Recapitulație 2017
  • La investițiile nou create va fi adaugată în mod automat Recapitulația 2019

  Pentru a beneficia de noile modificări :
  - dacă utilizați Deviz online - noua recapitulație este deja introdusă
  - dacă utilizați Windoc Deviz - din meniul Opțiuni alegeți Actualizări>Actualizează

  Pentru a modifica recapitulația la investițiile existente: 
  - selectați investiția și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Proprietăți
  - selectați pagina Prețuri, selectați Recapitulație standard (Recapitulație 2019) și apăsați butonul Aplică și Modifică

  Pentru a modifica recapitulația la nivel de decont:
  - selectați decontul și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Proprietăți
  - selectați Recapitulație standard (Recapitulație 2019) și apăsați butonul Aplică și Modifică

  Pentru a modifica tariful orar la nivel de investiție sau decont:
  - selectați investiția și, din bara de butoane a panoului dreapta, apăsați butonul Listă manopera
  - selectați toata manopera (Ctrl A) și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preț unitar
  - introduceți tariful orar care să includă cheltuielile directe cu manopera datorate de angajat și apăsați butonul Modifică

  Câteva specificații:
  1. Recapitulația include cheltuielile directe cu manopera datorate de angajator.
  2. Tariful orar la manoperă va include cheltuielile cu manopera datorate de angajat.
  3. Pentru lucrările contractate, în curs de decontare, recapitulația poate să fie setată la nivel de decont fără a afecta decontările anterioare

   

   


 • Listele de echipamente, utilaje sau dotări sunt reglementate prin HG 907/2016 formularul F4 și F5. Listele de echipamente, utilaje sau dotări se atașează la deviz, obiect sau investiție și fiecarui echipament din listă îi poate fi anexată o fișă tehnică.

  1. Cum adăugați utilaje, echipamente sau dotări listei atașate la investiție, obiecte sau devize?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Echipamente
  • selectați colecția Investiții, directorul ofertate și alegeți investiția, obiectul sau devizul la care doriți sa atașati o lista de echipamente
  • în fereastra din dreapta, folosind meniul contextual (click dr. mouse), alegeți opțiunea Adaugare echipament (sau, pe coloana din stânga, apăsați butonul Caută din dreptul colecției Furnizori). Scrieți criteriul de căutare și apăsați tasta Enter.
  • din rezultatele afișate alegeți echipamentul, utilajul sau dotarea corespunzatoare și apăsați butonul + din dreptul lui pentru a-l adăuga în lista de echipamente
  • modificați simbolul, denumirea, cantitatea, unitatea de masură, prețul sau furnizorul direct în tabel pentru echipamentele adăugate

  Notă: dacă doriți să adăugați în listă un echipament sau dotare care nu se regăsește în ofertele de la furnizori, folosind meniul contextual (click dr. mouse), alegeți opțiunea Creare echipament nou (sau, din meniul din dreapta sus, apasati butonul + ), introduceți denumirea echipamentului și apăsați butonul Adaugă.

  2. Cum completați fișa tehnică pentru utilaje, echipamente sau dotări atașate?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Echipamente
  • selectați colecția Investiții, directorul ofertate și alegeți investiția, obiectul sau devizul la care ați atașat lista de echipamente
  • în fereastra din dreapta, selectați echipamentul, dotarea,caruia doriți să îi modificați fișa tehnică și, folosind meniul contextual, (click dreapta mouse)alegeți opțiunea Fișă Tehnică
  • introduceți parametrii în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Modifică

  3. Cum mutați echipamentele în cadrul listelor de pe o poziție pe alta?

  • poziționați mouse-ul deasupra coloanei poziție din dreptul echipamentului pe care doriți să îl mutați
  • folosind funcția drag and drop (deplasare mouse-ului cu tasta stangă apăsată) poziționați echipamentul peste poziția sub care doriți să îl mutați

  4. Cum ștergeți echipamente din listă

  • bifați echipamentele pe care doriți să le ștergeți din lista în caseta operații
  • apasați butonul  din meniul din dreapta sus și confirmați ștergerea

  5. Cum tipăriți rapoartele F4 si F5

  • apăsați butonul Tipărește F4 - Lista de echipamente din meniul din dreapta sus  
  • apăsați butonul Tipărește F5 - Fișele tehnice din meniul din dreapta sus 

  6. Cum mutați utilaje, echipamente sau dotari la capitolul corespunzator în cadrul devizului general?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Echipamente
  • selectați colecția Investitii, directorul ofertate, și alegeți investiția, obiectul sau devizul la care aveți atașată o listă de echipamente
  • pozitionați mouse-ul deasupra coloanei poziție din dreptul echipamentului pe care doriți să îl mutați
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Mutare în subcapitol, după care alegeți Subcapitolul din Devizul General în care vreți să mutați echipamentul
  • modificările vor putea fi vazute în Devizul general

  Nota: echipamentele, utilajele sau dotarile pot fi mutate doar în capitolele 4.3, 4.4, 4.5 (evidențiate cu verde închis, distinct, in Devizul General)

   


 • Devizului general este reglementat prin hotărârea 907/2016 anexa 7. Devizul general calculează valoarea totală a obiectivului de investiții și este structurat pe capitole și subcapitole de cheltuieli. El pornește de la obținerea și amenajarea terenului și se finalizează cu probe tehnologice pentru darea în folosință a obiectivului de investiții. Devizele sunt alocate în mod implicit la capitolul 4.1 - construcții și instalații și pot fi mutate în capitolul corespunzător. Echipamentele sunt alocate în mod implicit la capitolul 4.3 - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj și pot fi mutate în capitolul corespunzător.

  1. Cum alocați obiectele sau devizele la capitolele corespunzatoare din Devizul General?

  • din meniul principal al programului alegeti modulul Deviz General
  • din colecția Investitii, directorul ofertate, alegeți investiția pentru care doriți să configurați devizul general
  • în fereastra din dreapta, selectați structura devizului general (Ex. Deviz general 1) pe care doriți să o atașați la investiția selectată
  • selectați obiectul sau devizul pe care doriți să-l mutați la un alt capitol din devizul general (implicit toate devizele sunt alocate la capitolul 4.1) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Mutare în subcapitol, dupa care alegeți capitolul în care doriți să-l mutați

  Notă: Obiectele și devizele dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate să primească valoarea din devize (conform 907/2016)

  2. Cum alocați listele de echipamente la capitolele corespunzătoare din Devizul General?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz General
  • din colecția Investitii, directorul ofertate, alegeți investiția pentru care doriți să configurați devizul general
  • în fereastra din dreapta, selectați lista de echipamanete pe care doriți să o mutați la un alt capitol din devizul general (implicit toate listele de echipamnte sunt alocate la capitolul 4.3) și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Mutare în subcapitol, după care alegeți subcapitolul în care doriți să mutați

  Notă: Listele de echipamente dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate să primească valoarea din echipamente (conform 907/2016)

  3. Cum alocați valori directe sau valori calculate cu formule la capitolele din Devizul General?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz General
  • din colecția Investiții, directorul ofertate alegeți investiția pentru care doriți să configurați devizul general
  • în fereastra din dreapta, selectați capitolul la care doriți să alocați o valoare directă sau valoare calculată
  • introduceți valoarea directă sau formula de calcul direct în tabel pe coloana Formulă și apăsați butonul Salvează

  Nota: Puteți introduce valoare directă sau valoare calculată cu formula doar la capitolele care au fost setate să primească valoarea din formula de calcul (fundalul coloanei Formulă este colorat cu verde)

  Exemple de formule de calcul pe care puteți să le utilizați sunt:
  - (2/100)*[CM] (calculează 2% din valoarea subcapitolelor de Construcții și montaj)
  - (1/100)*[TI] (calculează 1% din totalul investiției)
  - [5.1.1]+[5.1.2] (calculează suma valorilor introduse la subacapitolele 5.1.1 și 5.1.2)
  - 650 (valoarea 650 este atribuita direct capitolului din devizul general)

  4. Cum tipăriți rapoartele centralizatoare?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz General
  • din colecția Investiții, directorul ofertate, alegeți investiția pentru care doriți să tipăriți rapoartele centralizatoare
  • în fereastra din dreapta, în bara de butoane principală, apăsați butonul corespunzător raportului pe care doriți să îl tipăriți și formatului dorit (pdf sau excel)
   F1  - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
   F2  - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări
   DG - Deviz general ofertat sau decontat
   DO - Devizul obiectului ofertat sau decontat

  5. Cum creați și modificați o structura pentru Devizul General?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz General
  • apăsați butonul Administrare structuri Deviz General din panoul din dreapta sus  
  • apăsați butonul + din dreptul structurii pe care doriți să o duplicați (exemplu structura Hotărâre 907/2016)
  • introduceți denumire noii structuri și apăsați butonul Adaugă
  • selectați structura nou creată (ex. Deviz General 2), selectați capitolul în care doriți să adăugați un subcapitol nou, și din meniul contextual alegeți Adaugare subcapitol
  • introduceți denumirea noului subcapitol și apăsați butonul Adaugă

  Notă: În cazul în care calculul valorilor finale nu este corect, sau  valorile echipamentelor nu sunt alocate corect este necesar sa creeați o nouă structură a devizului general.

  6. Cum modificați proprietățile capitolelor si subcapitolelor din Devizul General?

  • selectați structura de Deviz General pe care doriți să o modificați (ex. Deviz General 2)
  • selectați subcapitolul căruia doriți să-i modificați proprietățile, apăsați click dreapta pe mouse si alegeti modificare subcapitol
  • în fereastra  de editare proprietăți subcapitol, introduceți valorile corespunzătoare și apăsați butonul Salvează

        

             

   

   

             


 • Graficul general de realizare a investiției publice este reglementat prin ordinul 907/2016 formularul F6. Cu ajutorul acestui grafic putem planifica lunile calendaristice în care se execută fiecare lucrare (deviz sau obiect) din cadrul unui obiectiv de investiție.

  1. Cum modificați intrevalul de desfășurare devize?

  1. din meniul principal alegeți modulul Grafic general
  2. din colecția Investiții, directorul ofertate selectați investiția pentru care doriți să configurați graficul geneeral
  3. în coloana operații, bifați devizele sau obiectele pentru care doriți să modificați intervalul de realizare
  4. folosind meniul contextual(click dreapta mouse), selectați opțiunea Interval desfășurare (sau, din bara de butoane, apăsați butonul Interval), 
  5. selectați intervalul de realizare pentru devizele sau obiectele selectate și apăsați butonul Modifică

  2. Cum modificați procentul realizat în fiecare lună?

  • din bara de butoane bifați opțiunea Afișare procentual
  • modificați procentul realizat pentru fiecare deviz în fiecare lună de execuție direct în tabel

       

  Nota: modificarea procentului se va face începând cu prima lună de execuție, de la stânga spre dreapta, lunile următoare vor fi recalculate automat astfel încat totalul să fie 100%


  3. Cum modificați valoarea realizată în fiecare lună?

  • din bara de butoane bifați opțiunea Afișare valoric
  • modificați valoarea realizată pentru fiecare deviz în fiecare lună de execuție direct in tabel

  Nota: modificarea valorii se va face începând cu prima lună de execuție, de la stânga spre dreapta, lunile urmatoare vor fi recalculate automat astfel încât totalul să fie egal cu valoarea totală a devizului

  4. Cum tipăriți raportul F6?

  •  folosind butonul Tipărire din bara de butoane alegeți pagina General și bifați opțiunea dorită
  • din bara de butoane apăsați butonul pentru a tipari formularul F6 - Graficul fizic de realizare a investiției publice 

 • Situațiile de plată sau decontările se întocmesc periodic pentru un obiectiv de investiții și pot să cuprindă cantități de lucrări realizate, note de comandă suplimentară sau note de renunțare.

  1. Cum copiați investiția din oferte în decontări?

  1. din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz
  2. din colecția Investiții, directorul ofertate alegeți investiția pe care doriți să o decontați
  3. folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Copiere în decontare (sau, apăsați butonul Copiază) pentru a copia investiția în Decontări

         

  2. Cum adăugați un decont la o anumită dată?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Decontare
  • din colecția Investiții, directorul decontate alegeți investiția pe care doriți să o decontați
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare decont (sau, apăsați butonul +) pentru a adăuga un Decont nou
  • introduceți data și denumirea decontului și apăsați butonul Adaugă

         

  3. Cum alegeți devizele executate care vor fi decontate?

  • din colecția Investitii, directorul decontate alegeți investiția pe care doriți să o decontați
  • alegeți decontul pe care doriți să îl editați
  • în coloana din dreapta (Include în decont) bifați devizele executate pe care doriți să le decontați

  4. Cum introduceți cantități realizate și cantități renunțate?

  • din colecția Investiții, directorul decontate alegeți investiția pe care doriți să o decontați
  • alegeți decontul pe care doriți să îl editați
  • alegeți devizul pe care doriți să il decontați
  • în coloana Realizat actual și coloana Renunțat actual introduceți cantitățile dorite

  5. Cum decontați procentual cantități realizate și cantități renunțate?

  • în coloana operații bifați articolele din deviz care vor fi decontate
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți optiunea Decontare (sau apasați butonul %) și introduceți procentul realizat sau procentul renunțat
  • apăsați butonul Aplică procentul

       

  6. Cum decontați rest de realizat în mod automat?

  1. în modul Decontare selectați investiția și folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adăugare decont
  2. introduceți denumirea și data decontului, bifați opțiunea Decontează rest de realizat și apăsați butonul Adaugă

  Notă: Decontul nou creat va conține restul de realizat din toate devizele din investiția dumneavoastră.

  7. Cum decontati lista de echipamente?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Decontare
  • selectați Obiectul din Investiție si bifați casuța din dreptul coloanei Lista echipamente deviz
  • alegeți echipamentul  pe care doriți să il decontați
  • în coloana Realizat actual și coloana Renunțat actual introduceți cantitățile dorite

  8. Cum tipăriți rapoarte aferente decontărilor?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Decontare
  • din colecția Investiții, directorul decontate alegeți investiția pentru care doriți să tipăriți rapoarte
  • apăsați butonul CSP pentru a tipări formularul CSP - Centralizatorul situațiilor de plată
  • alegeți decontul din care doriți să tipăriți rapoarte centralizatoare
  • apăsați butonul RC pentru a tipări formularul RC - raport cumulativ al situațiilor de plată
  • apăsați butonul F1 pentru a tipări formularul F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv 
  •  apăsați butonul F2 pentru a tipări formularul F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte
  • apăsați butonul DG pentru a tipări formularul DG - Devizul General
  • apăsați butonul DO pentru a tipări formularul DO - Devizul obiectului
  • alegeți devizul decontat din care doriți să tipăriți rapoarte
  • apăsați butonul F3 pentru a tipări formularul F3 - Lista cuprinzând cantitățile de lucrări decontate, și alegeți una din opțiunile:
  • Raport complet (Realizat actual + Adăugat)
  • Notă de realizare (Realizat actual)
  • Notă de comandă suplimentară (Adăugat)
  • Notă de renunțare (Renunțat)
  •  apăsați butonul Materiale si apoi butonul C6 pentru a tipări formularul C6 - Lista de materiale decontate
  • apăsați butonul Manopera și apoi butonul C7 pentru a tipări formularul C7 - Lista de manoperă decontată 
  • apăsați butonul Utilaj și apoi butonul C8 pentru a tipări formularul C8 - Lista de utilaje decontate
  • apăsați butonul Transport și apoi butonul C9 pentru a tipări formularul C9 - Lista de transport decontat 

 • Dosarul de raportare poate să includă cuprinsul, devizul general și devizul obiectului, formularele F1-F6 (conform HG 907/2016), listele de resurse materiale, manoperă, utilaje, transport la nivel de investiție, obiect sau deviz și alte rapoarte care pot fi generate în momentul ofertării sau decontării obiectivului de investiții.

  1. Cum configurați diverse opțiuni pentru rapoarte

  • selectați investiția pentru care doriți să tipăriți rapoarte
  •  folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți Opțiuni de raportare (sau apăsați butonul opțiuni rapoarte )
  •  alegeți tipul de rapoarte pe care doriți să le tipăriți (General, Centralizatoare, F3, C6-C9)
  •  bifați sau completați opțiunea dorită și apăsați butonul Salvează

       

  Notă:

  • dacă doriți să preluați setările implicite pentru rapoarte apăsați butonul Preia opțiuni implicite
  • dacă doriți să preluați setările pentru rapoarte de la o altă investiție apăsați butonul Preia opțiuni de la o altă investiție, alegeți investiția și apăsați butonul Salvează investiția
  • dacă doriți să configurați valuta, cursul valutar, sigla, text subsol pagina, valoare TVA, selectați investiția pentru care doriți să tipăriți rapoarte, și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Proprietăți investiție(sau apăsați butonul Proprietăți ), introduceți valorile dorite și apăsați butonul Modifică

  2. Cum tipăriți automat rapoartele pentru dosarul de raportare

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Rapoarte
  • din colecția Investiții, directorul ofertate sau colecția Investiții, directorul decontate selectați investiția pentru care doriți să tipăriți rapoartele
  • debifați tipul de rapoarte pe care doriți sa le excludeți din lista (Centralizatoare, F3, C6-C9)
  • selectați rapoartele pe care doriți să le tipăriți folosind tasta Ctrl apăsată și click mouse
  • din meniul contextual alegeți opțiunea Calculează paginația
  • din meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Tipărește dosar
  • apăsați butonul Salvare pentru a salva raportul în format PDF (sau butonul : Tipărire pentru a tipări raportul la imprimantă)


    


 • Aveți posibilitatea să importați investiții dintr-un format standard excel, devize și echipamente din format excel exportate cu ajutorul programelor WinDoc Deviz sau Deviz online.

  Investiții exportate pot fi din DOCLIB în format .o60 din ISDP și WinDev în format Excel.

  După import, aveți posibilitatea să realizați un raport comparativ în format Excel, între două sau mai multe investiții, obiecte sau devize.

  1. Cum exportați devizele și echipamentele în Excel?

  • din colecția Investiții, directorul ofertate, selectați Investiția, Obiectul sau Devizul pe care doriți să îl exportați
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Exportă
  • alegeți opțiunea Liste cantități sau Devize și echipamente sau Echipamente
  • apăsați butonul Exportă
  • alegeți locul unde doriți să salvați fișierul și apăsați butonul Save

     

  Notă: fișierul excel obținut va avea structura și conținutul în funcție de tipul de export ales:
  Liste cantități: exportă devizele într-un format simplu (Poziție, Tip, Simbol, Denumire, Cantitate, Um, Preț)
  Devize și echipamente: exportă devizele și listele de echipamente atașate într-un format complet cu scopul de a le putea importa în WinDoc Deviz sau Devizonline.ro
  Echipamente: exportă listele de echipamente și fișele tehnice atașate într-un format complet cu scopul de a le putea importa în WinDoc Deviz sau Deviz online

  2. Cum importați Liste cantități, Devize și echipamente sau Echipamente din Excel?

  • selectați colecția Investiții, Directorul, Investiția, Obiectul sau Devizul în care doriți să importați lista cu cantități de lucrări
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeti optiunea Importă
  • alegeți opțiunea Liste cantități sau Devize și echipamente sau Echipamente
  • apăsați butonul Browse și alegeți fișierul Excel
  • apăsați butonul Open pentru a importa fișierul

       

  Notă: Folosind Import liste cu cantități aveți posibilitatea să importați devize din orice alt program de devize; fișierul excel din care importați devizul trebuie să conțină o foaie de lucru și un cap de tabel format din 6 coloane

  Notă 2: După ce importul a fost realizat valorile vor fi afisate cu 0, pentru a se afișa valorile finale este necesar să apăsați butonul "Calculare" 


  3. Cum importaţi devize din DOCLIB?

  • în fereastra principală a programului apăsaţi butonul Devize
  • selectați colecția Investiții și directorul în care doriți să importați investiția
  • folosind meniul contextual (click dreapta mouse) alegeţi opţiunea Import și alegeți opțiunea Devize din DOCLIB (.o60)
  • asiguraţi-vă, înainte de import, de următoarele aspecte:
  • dacă aveţi fişierul: *.o60 care conţine investiţia pe care doriţi să o importaţi
  • dacă raportul C5/F3 din Doclib este tipărit cu următoarele opţiuni:
   Cu valori (Y/N) ............................................... [Y]
   Listare în mii lei (Y/N) ................................... [N]
   Cu recapitulaţie (Y/N) ................................... [Y]
   Cu simboluri (Y/N) ......................................... [Y]
   Cantitate totală sau rest de realizat (T/R) ... [T]
   Comasat sau detaliat (C/D) ......................... [D]
   Materialul mărunt detaliat (Y/N) .................... [Y]
   Un preţ unitar sau 4 preţuri unitare (1/4) ...... [4]
   Cu TVA (Y/N) .................................................. [Y]
   Listare reţetă (Y/N) ......................................... [Y]
   Listare Total ore manoperă (Y/N) ................. [N]
   Preţuri contractare sau preţuri la zi (C/Z) ..... [C] 
  • apăsaţi butonul Răsfoire, indicați locaţia fiserului *.o60 și apăsați butonul Import
  • după import, verificaţi dacă valoarea investiţiei din WinDoc Deviz corespunde cu valoarea investiţiei tipărită cu ajutorul programului DOCLIB
  • pentru orice problemă sau incompatibilitate, nu ezitaţi să contactaţi departamentul tehnic Softmagazin

  4. Cum importați devizele din ISDP sau Windev?

  • în fereastra principală a programului apăsați butonul Devize
  • selectați colecția Investiții și directorul în care doriți să importați investiția
  • folosind meniul contextual (click dreapta Mouse) alegeți opțiunea Import și alegeți opțiunea Devize ISDP sau Devize Windev
  • apăsați butonul Răsfoire, indicați locația fișierului Excel și apăsați butonul Import

  Notă: Rapoartele/Formularele F3 nu pot fi importate in programul WinDoc Deviz, aceste rapoarte/formulare F3 pot fi  importate in programul Deviz 360.   Fisierele care au extensia .isam sau .edevio nu se pot importa in programul WinDoc Deviz.

  Notă2: În cazul în care pașii anteriori nu funcționează, încercati un export în format .XLS cu "Devize și Echipamente" și importul acestora utilizând pașii:  Click dreapta Mouse pe obiect > Import > Devize și echipamente, alegând astfel fișierul .XLS exportat.

   

  5. Cum realizați raport comparativ în Excel?

  • selectați investițiile pentru care doriți să realizați raportul comparativ
  • folosind bara de butoane din dreapta alegeți butonul Raport comparativ
  • alegeți nivelul de detaliere și detaliile pe care doriți să le includeți în raport și apăsați butonul Exportă
  • fișierul Excel rezultat conține raportul comparativ al investițiilor selectate 

  6. Cum importați prețuri de la Furnizori?

  • în fereastra principală a programului apăsați butonul Articole (în dreapta sus)
  • apăsați click dreapta pe butonul Furnizori din colecția Articolele Proprii (în partea stângă)
  • apăsați butonul Import, apoi deschideți fisierul exemplu pentru a completa datele
  • după ce ați completat formularul apăsați butonul Browse, selectați fisierul dorit
  • apăsați Importă pentru a realiza importul


 • Graficul Gantt vă va ajuta să respectați termenele pentru predare lucrări și să asigurați materialele, echipamentele și forța de muncă potrivită la momentul potrivit pe șantier.

  1. Cum copiați investiția în proiecte?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz
  • selectați colecția de investiții, directorul Ofertate și alegeți investiția pe care doriți să o copiați în Proiecte
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Copiere în proiecte 
  • alegeți tipul de comasare dorit (nivel obiect, deviz sau articol), bifați opținea de calcul durată activități (manual sau automat), selectați directorul în care doriți să copiați investiția (Ex. Investiții) și apăsați butonul Copiere în proiecte

  2. Cum adăugați un proiect nou?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Proiecte
  • în panoul din stânga, selectați directorul (Ex. Proiecte > Investiții) în care doriți să adăugați proiectul și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Adăugare proiect 
  • introduceți denumirea poriectului și apăsați butonul Adaugă

  3. Cum adăugați un dosar nou în care să salvați proiectele?

  • din meniul principal al programului alegeți modulul Proiecte
  • în panoul din stânga, selectați directorul Proiecte și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare dosar 
  • introduceți denumirea dosarului nou creat (ex. Proiecte 2012) și apăsați butonul Adaugă

  4. Cum adăugați activități și subactivități atașate unui proiect?

  • selectați proiectul în care doriți să adăugați activitatea sau selectați activitatea din proiect căreia doriți să îi adăugați o subactivitate
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Adăugare activitate
  • introduceți denumirea activității și apăsați butonul Adaugă

  5. Cum modificați data de început și durata unei activități?

  • selectați activitatea pentru care doriți să modificați data de început și durata și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Proprietăți activitate
  • modificați data de început și durata activității și apăsați butonul Modifică

  Notă: dacă doriți să modificați data de început și durata unei activități direct pe grafic, folosiți funcția drag and drop (deplasare cu tasta  click stânga mouse apasată) pentru mutarea activitatii, micșorare sau mărire durată

  6. Cum calculați automat durata activităților?

  Calculul automat al duratei unei activități se face pe baza resurselor de tip manopera atașate activității respective (total ore manoperă / număr muncitori pe echipă / număr de ore lucrate pe zi)

  • selectați activitatea pentru care doriți să calculați automat durata și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Proprietăți activitate
  • verificați parametrii calculați (Nr. ore manoperă, Nr. muncitori pe echipă, Nr. de echipe utilizate, Indice randament), modificați valoarea lor dacă este cazul, și apăsați butonul Recalulează

  Notă: dacă doriți să recalculați durata pentru toate activitățile, din meniul de comenzi al programului, apăsați butonul Recalculează durate

  7. Cum configurați drumul critic stabilind restricții pentru activități?

  • selectați activitatea pentru care doriți să stabiliți o condiționare de tip precedență (Finish to Start)
  • folosind meniul contextual(click dreapta mouse) alegeți opțiunea Proprietăți activitate
  • alegeți pagina Drum critic și apăsați butonul Adăugare drum critic
  • apăsați butonul Adaugă din dreptul activității care doriți să preceadă activitatea selectată
  • introduceți numărul de zile de Intârziere dacă este cazul și apăsați butonul de inchidere a ferestrei Proprietăți activitate

  Notă: dacă doriți să configurați drumul critic direct pe grafic, selectați activitatea precedenta și, folosind funcția drag and drop (deplasare cu tasta  click stânga mouse apăsată), poziționați mouse-ul pe activitatea  pe care doriți să fie precedată.

  8. Cum filtrați activitățile afișate?

  • din meniul de comenzi al programului, apăsați butonul Filtrare activități
  • selectați tipul de filtrare pe care doriți să o aplicați (Toate activitățile, Activități încheiate, Activități în derulare, Activități pe drum critic, Activități într-un interval dat sau Activități care încep cu un simbol sau denumire dată) și apăsați butonul Filtrează
  • pentru a anula filtrarea, repetați operația și alegeți la criteriul de selecție Toate activitățile

  9. Cum schimbați poziția activităților în graficul Gantt?

  • selectați activitatea căreia doriți să îi modificați poziția și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Mutare sus, Mutare jos.

  10. Cum transformați o activitate în subactivitate şi invers, în graficul Gantt?

  • selectați activitatea/subactivitatea pe care doriți să o transformați și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Mutare dreapta, sau Mutare stanga

  11. Cum adaugați și atașați resurse la activități?

  • selectați activitatea căreia doriți să îi adăugați sau atașați resurse și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Proprietăți activitate
  • alegeți pagina Resurse și apăsați butonul Adaugare resursă nouă
  • modificați direct în tabel simbolul, denumirea, tip, cantitate, UM, preț unitar pentru resursa nou adăugată
  • dacă doriți să adăugați o resursă existentă, apăsați butonul Adaugă resursă existentă
  • introduceți criteriul de căutare (parte din denumirea resursei) și apăsați butonul Căutare pentru a afișa doar resursele care corespund criteriului introdus
  • apăsați butonul Adăugare din dreptul resursei pe care doriți să o atașați
  • modificați direct în tabel simbolul, denumirea, tip, cantitate, UM, preț unitar pentru resursa nou atașată
  • apăsați butonul de închidere a ferestrei proprietăți

  12. Cum adăugați câmpuri definite de utilizator și cum setați valoarea acestora pentru activități?

  • din meniul de comenzi al programului, apăsați butonul Câmpuri vizibile
  • alegeți pagina Câmpuri definite, introduceți denumirea câmpului definit de utilizator (ex. Responsabil) și alegeți tipul acestuia (Ex. Text)
  • Bifați coloana Activat și coloana Vizibil în dreptul câmpurilor definite de utilizator și apăsați butonul Salvează
  • selectați activitatea pentru care doriți să completați câmpurile definite de utilizator și, folosind meniul contextual(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Proprietăți activitate
  • alegeți pagina Câmpuri definite, introduceți valoarea pentru fiecare câmp definit de utilizator în parte și apăsați butonul Modifică

  13. Cum stabiliți codificarea WBS (Work Breakdown Structure) pentru activitățile din proiect?

  • din meniul de comenzi al programului, apăsați butonul Coduri WBS
  • pentru fiecare nivel în parte alegeți tipul codificării (Numeric, Litere mici sau Litere mari) și apăsați butonul Salvează

  14. Cum tipăriți rapoarte pentru proiect?

  • din meniul de comenzi al programului, apăsați butonul Tipărește proiectul
  • alegeți raportul pe care doriți să îl afișați (activități, grafic Gantt, fluxuri de numerar, resurse) și apăsați butonul Afișează 

 • 1. Cum administrați bazele de date?

  • folosind meniul principal al programului Configurare alegeți opțiunea Administrare bază de date pentru a deschide fereastra de administrare a bazelor de date
  • pentru a alege baza de date activă (cu care doriți să lucrați) trebuie să selectați baza respectivă din tabel şi să apăsați butonul Conectare
  • pentru a salva baza de date cu care lucrați, trebuie să selectați baza respectivă din tabel şi să apăsați butonul Salvare
  • atunci când constatați o funcționare defectuoasă a bazei de date sau daca în timpul funcționării programului vă apar unele mesaje de eroare legate de baza de date, este recomandată folosirea butoanelor Corecții care poate remedia defecțiunile

  Note:

  • la instalare, programul creează directorul Baze de date WinDoc Deviz în locația pe care o alegeți dumneavoastră pentru instalarea programului (discul C)
  • baza de date pe care doriți să lucrați trebuie să existe în directorul Baze de date WinDoc Deviz/Data şi în acest caz va fi afişată în tabelul din fereastră
  • folderele care conțin baza de date trebuie sa aibe denumirea de forma: windoc5_exemplu sau windoc5_lucru si sa nu contina spații sau alte caractere speciale

  2. Cum importați o bază de date din versiunea WinDoc Deviz 4.0

  • din meniul principal al programului WinDoc Deviz 5 alegeți opțiunea Configurare > Administrare bază de date
  • din bara de butoane a modulului de administrare bază de date alegeți opțiunea Import din 4.0
  • alegeți baza de date din care doriți să importați și apăsați butonul Importă
  • modificați denumirea bazei de date daca este cazul și apăsați butonul OK pentru a începe importul

  Notă: pentru ca importul bazei de date din WinDoc Deviz 4.0 să funcționeze corect, programul WinDoc Deviz 5.0 trebuie să fie instalat pe aceeași partiție cu WinDoc Deviz 4.

  3. Cum vă conectați la o baza de date?

  • folosind meniul principal al programului Configurare alegeți opțiunea Administrare bază de date pentru a deschide fereastra de administrare a bazelor de date
  • pentru a alege baza de date activă (cu care doriți să lucrați) trebuie să selectați baza respectivă din tabel şi să apăsați butonul Conectare

  Notă: dacă baza de date nu se află în listă cu baze de date, sau programul nu se deschide, verificați următoarele:

  • verificați ca folderul care conține Baza de date există în locația  C:\Baze de date WinDoc Deviz\Data, este de forma: windoc5_numebaza și nu conține in denumire spații, sau alte caractere speciale
  • apăsați de 2 ori butonul Reinstall MYSQL, la interval de 5 secunde, pentru a reinstala serviciul MYSQL și verificați dacă baza de date a apărut în listă
  • din Windows Start : scrieți comanda Regedit și stergeti folderul KKEY_Current USER : Software : Softamagazin : WinDoc Deviz : OptiuniDB și reporniți programul WinDoc Deviz
  • selectati iconita WinDoc Deviz de pe Desktop și folosind meniul contextual alegeți optiunea: Run as Administrator

 • Programul WinDoc Deviz 5 poate fi instalat pe un server Windows şi accesat de la orice calculator din reţeaua internă a companiei printr-un browser de internet, pe baza de user şi parola, în limita licențelor achiziționate.

  • Trimiteți un email către Softmagazin prin care anunțați că doriți să utilizați WinDoc Deviz varianta server
  • Instalați ultima versiune a programului pe un calculator cu sistem de operare Windows din rețeaua internă a companiei și înregistrați programul prin internet folosind utilizatorul sau parola dumneavoastră
  • Deschideți programul WinDoc Deviz și, din colțul dreapta sus al ferestrei principale, apăsați butonul Opțiuni
  • Alegeți pagina Utilizatori și modifcați denumirea utilizatorilor, parolele și drepturile de access pentru fiecare utilizator
  • Deschideți Google Chrome , Internet Explorer 10 sau Mozila Firefox de la orice alt calculator din rețea și în bara de adrese introduceți numele sau adresa IP a calculatorului pe care ați instalat anterior WinDoc Deviz varianta server urmat de :90 (Exemplu: http://192.168.36.1:90 sau http://server:90)
  • Introduceți utilizatorul și parola configurate anterior în casetele corespunzatoare și apăsați butonul Autentificare

   
  Note:

  • La momentul înregistrării programului în varianta server vor fi adaugați automat un număr de utilizatori egal cu numărul licențelor achiziționate
  • Programul varianta server poate fi accesat simultan de la orice calculator din rețeau internă de un număr de utilizatori egal cu numărul de licențe achiziționate
  • Dacă aveți 5 licențe si sunt puse pe server inseamnă că 1 licentă este serverul pe care este instalat programul si 4 pot fi utilizate simultan.
  • Pentru a putea fi accesat calculatorul server, este necesar ca serverul să aibă alocat un IP static in rețeaua internă a companiei.